לתרומות לחץ כאן

קידושי שטר – נישואין אזרחיים

שאלה:

שלום רב,
האם תעודת הנישואין האזרחיים שעליה חותמים החתן והכלה בחתונה האזרחית עלולה להיחשב לשטר קידושין?

תשובה:

שלום רב,

זו אחד מהסיבות שיש כאלה שחששו לקידושין בנישואין אזרחיים. אבל חשוב להסביר שעקרונית יש בזה בעיה משום שקידושי שטר הכוונה היא שהבעל כותב על נייר הרי את מקודשת לי ונותן לאישה, ולא על סוג הצהרה משותפת הקיימת בנישואין אזרחיים. ומכמה סיבות למעשה רוב רובם של הפוסקים גם הקדומים לא חששו לקידושין בנישואין אזרחיים כמו הדבר אברהם ח"ב סי' כט שעסק בזה בהרחבה, וכן האחיעזר באותה תקופה קבע שאין לחשוש לקידושין ולקידושי שטר, כל המקורות הקדומים מופיעים כבר באוצר הפוסקים סי' כו בהרחבה. מאידך בגלל שהזכרת את הנושא של קידושי שטר ראוי להזכיר שבספר אור הנר הביא בשם החזון איש :

"בדבר קידושין אזרחיים לא נסתיימה ההלכה דכיון שאינם רוצים בזנות אלא בקשר קניני ואף שנזורו מדרך התורה כל שעושים קנין המועיל מן התורה אף שדעתם שיהיה קנין אישי ולא תוריי. מ"מ מועיל, והלכך אם היה בחוזה חתום הבעל ומסר לה אפשר לחוש לקדושי שטר ואפשר דאין חסר כאן לשמה כיון שנכתב לשם כך, גם בואם לדירה אחת אפשר שדעתם לאשר קשרם וקשה להכריע בחמורים אלה".

כלומר, כבר בחזו"א הזכיר את הנושא שיתכן שיש אפשרות לקידושי שטר בנישואין אזרחיים. אולם הלכה למעשה קבעו כל הפוסקים שאין לחשוש לנישואין אזרחיים במקום עיגון, אולם אם יש אשרות להשיג גט מהבעל ראוי להשיג מחמת מוחרת איסור אשת איש ראוי אם אפשר לצאת ידי כל הדעות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל