לתרומות לחץ כאן

נטילת ידים בבית על מנת לאכול ברכב

שאלה:

מי שבבוקר ממהר ורוצה לאכול ברכב, האם יכול ליטול ידים בבית ולאכול ברכב [יש מרחק של דקה וחצי הליכה מביתו לרכב] או לא?
[אין אופציה ליטול ידים ולאכול כזית בבית, כי כל הארוחה כולה היא בגודל פרוסת לחם אחת]

תשובה:

שלום וברכה

אגב לא הבנתי אם כל הארוחה היא פרוסה אחת למה זה אומר שאי אפשר לאכול בבית… אדרבה… אפשר לאכול ולסיים בבית. אבל בהנחה שמאוד ממהרים כרגע ואי אפשר, ההלכה הזו שלא ישהה שיעור כ"ב אמה וכו', אינה מעכבת אלא לכתחילה בלבד, ואם אין אפשרות אחרת אפשר ליטול בבית. אפשרות נוספת, לקחת בקבוק מים וכוס וליטול ליד הרכב בחנייה.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסו סעיף א:

יש אומרים שא"צ ליזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך ליזהר, וטוב ליזהר. ואם שהה כדי הלוך כ"ב אמה, מקרי הפסק (תוס' פ' אלו נאמרים). 

פסקי תשובות הערות סימן קסו הערה 18

במג"א סק"ג מסיק דמבית לבית (וה"ה מחצר לבית, אבל ממרפסת לבית ולהפך עיין לקמן סי' קע"ח דהוי כמחדר לחדר ושפיר דמי) הוי הפסק גמור ואפילו בהליכה קצרה, ותמה על הרמ"א יו"ד סי' י"ט סעי' א' שמשמע מדבריו להתיר בזה, ובאחרונים כתבו לישב דברי הרמ"א בכמה אנפי ולהליץ טוב על מקומות שהכרח ליטול ידים מחוץ לבית כי אין מקום נטילה בפנים (וכגון במבנים ציבוריים ארעיים וכדו') ובפרט אם יקפיד לנגב ידיו כשהוא כבר בבית – עיין שו"ת עונג יום טוב סי' י"ח, חזו"א שם, שו"ת שבה"ל ח"א סי' ר"ה (בהערות לסי' זה), תשובות והנהגות ח"א סי' קס"ט וח"ב סי' קי"ח, וע"ע לקמן סי' קס"ז אות ז'. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל