לתרומות לחץ כאן

כיסוי הראש ונתינת יד לכלה לאחר החופה

שאלה:

שלום וברכה,
הנה כבר דנו בארוכה הפוסקים בעניין נתינת יד החתן לכלתו לאחר החופה, אם יש בזה סרך איסור או לא. ויש שרצו לומר שהוא בכדי שלא יהיה הפסק עד החדר יחוד.
אמנם שאלתי היא למנהג הספרדים אשר אינם מתייחדים מיד לאחר החופה, א"כ דינה עדיין כארוסה, וא"כ אסור לו לתת לה יד.
אך, לכאו' יש מקום ללמוד מדברי הגמ' (כתובות ז:) והשו"ע (סי' נה סעי' ב) שהמברך ברכת חתנים, עדיין היא ארוסה, אך מותר לבוא עליה (כמנהג יהודה), וא"כ נאמר שמכיון שנסתלק האיסור של 'כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה', א"כ שוב יהיה מותר לתת יד למרות שאין לה עדיין דין של נשואה.
ולפ"ז מחד גיסא יהיה מותר לתת לה יד, ומאידך לא להצריך לה לכסות את ראשה [אם נימא דסומכים על הני פוסקים דס"ל דלא כהמשנ"ב (סי' עה) שהחיוב משעת האירוסין, וכדברי השטמ"ק בשם הגאונים].

תשובה:

שלום רב,

אתה צודק לגמרי. אין לי מה להוסיף.. בעבר כתבנו כמה תשובות באתר שמותר לתת יד לכלה גם לספרדים מהטעמים הנ"ל. (ראה כאן) למרות שבספר של הגר"מ פנירי שליט"א כתב שאסור, אולם הוא לא נכנס לטעם הנ"ל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל