לתרומות לחץ כאן

להכניס לבית עוזרת עם צורת שתי וערב

שאלה:

עוזרת בית נכרית [מארצות המזרח הרחוק] שיש לה שרשרת של שתי וערב. האם מותר להכניס אותה לבית כך. או שיש בזה בעיה של "לא תביא תועבה אל ביתך" וכן חשש חלילה של מכשול כגון שמתכופפים לידה וכד'] אין אפשרות לומר לה להסיר את זה

תשובה:

שלום רב.

אם העובדת אינה משתחווה לצלב הזה, אין זה נחשב לעבודה זרה, ומותר להשאירו בבית. וראה במקורות. אולם, אם היא משתחווה לצלם, יש בכך איסור דאורייתא של לא תביא תועבה אל ביתך, ואין להתיר אלא במקום פיקוח נפש ממש.

מקורות:

ראה יו"ד סי' קמא סעי' א' ברמ"א: "צורה שמשתחוים לה דינה כדין צלם של עבודה זרה ואסורה בהנאה בלי ביטול, אבל צורת שתי וערב שתולין בצואר לזכרון אינה נקראת צלם ומותרת". אולם הש"ך שם סק"ו סייג את זה רק במדה שיודעים שלא עבדו לצלב הזה. ובמקום ספק כתב שספיקא דאורייתא לחומרא. ועצם היותו של עבודה זרה בבית, האם הוא עובר על איסור דאורייתא "לא תביא תועבה אל ביתך" ראה רמב"ם הלכות ע"ז פרק ז' הלכה ב'. דעת הריטב"א (ע"ז כא,א) שאם הוא לא נהנה מכך אין זה איסור אלא מדרבנן, וגזרו דווקא בארץ ישראל. שלא כדעת התוס', וכן נראה מהרמב"ם שם שגם אם הוא לא נהנה הוא עובר על איסור דאורייתא כשהוא מכניס לביתו.

אולם נראה שמטרת הנחת הצלב בבית היא לא להשתחוות אלא למעין זכרון וכד', ובכך זה לא נעשה עבודה זרה. ראה עוד ברמב"ם שם פ"ז הלכה ו'. שאם הרגילות היא שלא לעבוד עבודה זרע בצורה כזו, אין לחשוש שמא בדבר הספציפי הזה נעשה עבודה זרה.

לכן מותר להשאיר את העובדת הזו, ולא לחפש עובדת אחרת, דבר שקשה עבור החולה. יחד עם זה אם ניתן לעקוב, ראוי לעשות כן בכדי למנוע איסור דאורייתא.

הצטרף לדיון

6 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל