לתרומות לחץ כאן

שכן שהשתלט על הרכוש משותף וטוען שזכה בשטח

שאלה:

שכן שגר בקומה אחרונה השתלט את השטח שכנגד ביתו ועשה ממנו מחסן, וכיון שהשכנים לא מיחו כמה שנים אומר שהוא זכה בזה, מה הדין

תשובה:

שלום וברכה,

אין מושג שאדם זוכה בקרקע בגלל שהשתלט עליה והשכנים לא מיחו. מושג זה לא קיים לא בהלכה ולא בחוק. 

בגמרא מבואר שאם אדם שתק שלוש שנים יש לו חזקה, ושם הכוונה שטוען שקנה את הקרקע ועברו ג"ש ואיבד את השטר, אז השתיקה של בעל הקרקע מהווה ראיה שאכן קנה את הקרקע, אבל אי מחאה לעולם לא תקנה לו את הקרקע כיון שלא טוען שקנה את הקרקע מהשכנים.

גם לגבי חזקת תשמישים לא מועיל לקנות ולהשתלט על קרקע משני טעמים: א. הנתיבות סימן ר"מ ס"ק יט, וכן בסימן רנג ס"ק יב מבאר שחזקת תשמישים נעשה רק אם קובע דבר קבוע – כקובע זיז או מזחילה, אבל העמדה של חפצים בעלמא אין בכך חזקת תשמישים. ולכן הנחת חפצים בחדר מדרגות אין בדבר משום קביעות דברים, ולכן אין בכך חזקה. ב. חזקת תשמישים מצאנו שמשתמש באויר של חברו – תולה זיז ומשתמש באוירו, או שמטפטף מים לתוך ביתו של חברו, או שמניח סולם לעלות לגג. אבל לא מצאנו שאדם יכבוש את השטח של החבר בטענה של חזקת תשמישים.

בהצלחה.

מקורות:

גמרא ב"ב ריש פרק חזקת הבתים. ושו"ע סימן קמ.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל