לתרומות לחץ כאן

נזיקין

שאלה:

בספר "מנחת שלמה" על מסכת בבא קמא מובאת שאלה: אם אחד שם שק עם זבל מעל מיכל אשפה גדול, וכשמכונית נטלה את המיכל, השקית נפלה, וממנה נשפכו שברי זכוכית, אשר מזיקות למכוניות ולבני אדם – האם המניח חייב מדין בור? הגרש"ז השיב שכן – מדין "בור המתגלגל"

יש לי בהקשר לכך כמה שאלות:
1) מדוע יהיה חיוב על נזק שנגרם למכונית, הרי "בור" פטור על נזקי כלים, וחייב רק על נזקי אדם ובהמה?
2) הרי כשאדם ניזוק לא ע"י אדם אחר, אלא ע"י אחד מהנזיקין, – ישנו תשלום רק על נזק עצמו (ללא צער, ריפוי וכו.). ונזק נמדד האם שיווי של ניזק ירד ע"י פציעה, כאילו היה נמכר כעבד. א"כ לכורא כלל לא מצוי שע"י זכוכית על מדרכה יקבל פציעה כ"כ משמעותית…
3) אם הבנתי נכון, מחייבים רק את זה שזרק זבל, ולא את נהג מכונית זבל, שבפועל הפיל אותו על הרצפה (וכמו ב"בור המתגלגל" שמחייבים רק את זה שהניח את הבור ברה"ר – (עיין תלמיד הרשב"א ועוד)). לכורא יתכן ויש כאן גם פשיעה מצד איש שמפנה את הזבל (או מצד המפעיל שלו – עירייה וכו.). הרי זהו תפקידו, ומשלמים לו על כך – מכספי ארנונה של כל בני העיר (וגם של מזיק!). מדוע שיהיה פטור לגמרי? (אף שמדברי התוס. ו. ד"ה לאתויי רואים שאף שגם המגלגל נהג ברשלנות, בכ"ז אחרי שבור התגלגל למקומו השני אחריות חוזרת לראשון שהניח אותו ברה"ר. בכ"ז נראה שכאן זה יותר חמור מהסיבות המפורטות לעיל)

תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה,

יתכן שכוונתו של הגרש"ז שגם שפטור על הכלים אבל יש עליו איסור שגרם היזק לכלים. ויש איסור להזיק וממילא יש איסור לחפור בור שמזיק כלים. עוד י"ל שלפי דעת הברכת שמואל בור בנזקי כלים פטור בידי אדם וחייב בידי שמים [ודלא כשעת החזו"א שבכלים בבור פטור אם לצי"ש].

גם י"ל שאם הנזק נעשה בהדי דאזלי קמזקי – בזמן שפינה את הזבל נפל על אדם, יש מחלוקת ראשונים אם נחשב בור או אש, ולדעות שנחשב אש חייב המזיק.

וראה נתיבות סימן שמ ס"ק ג שאם פצע את חברו וחיסרו מהעור ונעשה צלקת חייב לשלם על הכל משום שנחשב לנזק.

העובד עירייה לא חייב כיון שעשה את מלאכתו כרגיל ולא אמור לבדוק את האשפה והשקיות. אבל באופנים שהיה התרשלות מצידו יש לחייבו.

בהצלחה.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל