לתרומות לחץ כאן

דבר שטיבולו במשקה שדרך לאוכלו בכף

שאלה:

מי שאוכל בכף חתיכות לחם קטנות מעורבות בתוך טחינה, באופן שאין דרך בני אדם לנגוע בפת, האם הוא חייב בנטילת ידים ?
(בטבול במשקה הפוסקים פטרו במאכל שאין דרך לנגוע, ומה שמצאנו בסימן קסג לחייב מי שמאכילים אותו או שאוכל על ידי כף, זה שייך לדעת המשנה ברורה אף בנטילה לטבול במשקה, כי מדובר בסוג מאכל שדרך בני אדם לנגוע בו, ולכן יש חשש שמא יגע, אך בכגון הנדון דידן לא מצאנו מקור ברור בפוסקים לחייב נטילה, ויש לחוש לכאורה לברכה לבטלה ויש לעורר על כך.
ומה שכתב המשנה ברורה (קנח-י) שאם יש כביצה של פירורין דקין יש לחייב נטילה, יש לפרש שבסתמא דמילתא מדובר בפירורין יבשין שדרך לאכלם אף בידים ולא רק בכף, מה שאין כן לחם שכולו מעורב בתוך טחינה וכיוצא בו, שאין דרך בני אדם לנגוע כלל בפת].
אשמח להכרעה מכבוד הרבנים.
בברכה.

תשובה:

דבריך נשמעים ונראים.

אף אני סבור כך.

במקרה שאתה מציין ודאי אין דרך לאכול ביד ואין חובת נטילה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל