לתרומות לחץ כאן

זמן הברכה על הפרשת חלה בחו"ל הנעשית בשבת על ידי שיור

שאלה:

שלום, כששוכחים להוציא את החלה לפני השבת, ולהוריד אותה אחרי השבת, האם עלינו לברך?

תשובה:

על עצם האפשרות שהזכרת לענין חלת חו"ל בשבת, ראה בהרחבה כאן.

ולגבי השאלה שהזכרת בענין הברכה יש שלוש שיטות בין הפוסקים:

בשמירת שבת כהלכתה פרק מב הערה נז נראה שכלל לא מברכים, בשבת כי עוד לא עשה כלום, ובמוצ"ש כיון שזה כבר חל למפרע וזה לא שעת העשייה… אמנם בחזון איש דמאי סי' ט ס"ק טו כתב לברך בשבת עצמה, בשבעה שעושה את השיור הזה, כיון שאחר כך יחול למפרע באותה שעה,  ויש כמה אחרונים שכתבו לברך במוצאי שבת, ראה מקדש מעט סי' שכג ס"ק יח ובבית מאיר סי' תנז סעי' ז ובערוך השלחן סי' שכג סעי' ג ובשערי תשובה סי' תנז סעי' יד. ונראה שכך עיקר להלכה.

שבוע טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל