לתרומות לחץ כאן

ברכת הלבנה בבין השמשות

שאלה:

שלום רב! האם מותר לאשכנזי לברך ברכת הלבנה בבין השמשות כי מפחד שישכח באותו ביום ובכלל ) וזה קרה בעבר)

תשובה:

אין לעשות זאת ויש לעשות תזכורת ולזכור. אמנם יש שהקלו בזה ביום מעונן מאוד והוא כבר האחרון בחודש זה ויש חשש שאם לחא יברכו עכשיו הלבנה תתכסה.

מקורות:

ראה משנה ברורה בסי' תכו ס"ק א, על יום מעונן ראה גור אריה יהודה או"ח סי' קמד, ושו"ת ציץ אליעזר חי"ז סי' יח.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה, מעתיק תשובה שקראתי שבגינה דייקתי ושאלתי לגבי אשכנזי מאחר והרב המשיב פסק לבני ספרד.
    מצד שני הסתמך הרב המשיב על הרב וולדנברג וחשבתי שאולי ניתן לסמוך עליו.
    להלן תשובתו
    "
    תשובה: כתב הרמ"א (סי' תכו ס"א) ואין לקדש את החודש אלא בלילה בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה והסביר המ"א (שם ס"ק א) דהיינו שזריחתה תהיה ע"ג הקרקע. ע"ש. וכ"כ עוד כמה אחרונים. ובאור לציון (ח"ג עמ' סב) הסביר שהכוונה שהלבנה מאירה באופן שרואה צל על ידה. ע"ש מה שכתב בזה. ועי' במ"ב (שם ס"ק ב) שכתב שאין לברך על הלבנה בבין השמשות. וכן מוכח מכמה ראשונים שצריך לברך בצאת הכוכבים, וביניהם שיבולי הלקט (סי' קסז), האגור (סי' תקצא), הביאו בב"י (סי' תכו), אבודרהם (הלכות ברכות שער ח) ועוד ראשונים. ועי' בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ד סי' צג) מה שהעיר על דברי המ"ב מאין מקורו שאי אפשר לברך בבין השמשות. ויש בזה אריכות באחרונים. ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"ה עמ' כט) התיר לברך בבין השמשות. ע"ש. ועי' בילקוט יוסף (ח"ד עמ' שלו) מה שכתב בזה. ובשו"ת ציץ אליעזר (חי"ז סי' יח) התיר לברך אף מבעוד יום כשעומד להסתיים הזמן הראוי לברכה. וע"ע שם (סי' יז). הלכך למעשה מותר לברך בבין השמשות ברכת הלבנה ובפרט אם מדובר ביום האחרון או שמדובר בימים האחרונים ויש עננים שבזה יש חשש שיפסיד הברכה לגמרי. ובאופן רגיל שאין החשש האמור, ראוי לברך תמיד בצאת הכוכבים."

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל