לתרומות לחץ כאן

פירות היתר מכירה – האם מותרים באכילה? / יש בהם ובדמיהם קדושה?

שאלה:

אנו מקפידים לקנות רק יבול נוכרי, דא עקא בהיות ורוב הפירות תחילת קדושת שביעית אצלם היא רק בחודשי הקיץ , בטעות קניתי נקטרינה , שהתברר לי לאחר הקנייה שכבר חלה עליה קדושת שבעית כבר מחודש אדר, בקיצר הנקטרינה היא היתר מכירה, שילמתי עליה באשראי (כך שאיני מחזיק עלי מעות  של קדושה) שאלתי היא:
א- האם ראוי להחמיר עליה קדושת שמיטה ולהניחה בפח מיוחד לאחר האכילה (את הגרעין ושאר הפרי שדבוק בו) ב: האם ראוי יותר להניח את כולה בפח אשפה ללא לאכול ממנה כלל. ג: והאם טוב עשיתי (למפרע..) ששילמתי באשראי ולא במזומן

תשובה:

שלום וברכה

ראשית, ודאי יש בה קדושת שביעית, וגם במידה ואתה אוכל אותה יש להניח בפח שמיטה, זו לא חומרא אלא חיוב גמור.

לגבי השאלה האם מותר לאכול את הפרי הזה שלדעת רוב הפוסקים יש בו את האיסור של שמור ונעבד בשביעית, העיקר להלכה שמותר, אף שהדבר נתון במחלוקת ראשונים: יש סוברים שהם נאסרים באכילה, כך כתב הרמב”ן ביבמות קכב ב וכן דעת הראב”ד בהשגות על הרי”ף בסוכה דף מ ועוד, ויש סוברים שהם מותרים, כך כתב הרמב”ם בפאר הדור סי’ טו. בחזון איש כתב שבעת הצורך ניתן לסמוך על הרמב”ם שהתיר. לכן אם יש הכרח מאיזו שהיא סיבה, נניח בבית ההורים מביאים רק כאלו וכו' היה ניתן להקל. הבעיה שבפירות אלו בהכרח אין להם כשרות מהודרת, ובודאי יש לחשוש מענין של תרומות ומעשרות [במקרה שאינם ודאי מהשביעית] ומערלה [בענין זה תלוי מאוד מה אחוזי הערלה באותו הזמן בשוק, דבר שניתן לבררו באתר של בית המדרש אמונת אי"ש]. חשוב לציין שהדיון הזה הוא בעיקר בפירות, ירקות שהתחיל גידולם בשביעית יש להם דין ספיחין והם אסורים באכילה בכל מקרה.

הרווח בכרטיס אשראי הוא בעיקר בכך שלא קיבלת ממנו עודף, שהוא יכול להיות דמי שביעית שקיבל מאחר, ראה בענין זה כאן. אבל גם מצד המוכר, כיון שזה מוגדר כקניה בהקפה, לא חלה קדושה בכסף כמבואר בס' משפטי ארץ פרק יב סעי' י.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מתוך תשובת הרב "ראשית, ודאי יש בה קדושת שביעית, וגם במידה ואתה אוכל אותה יש להניח בפח שמיטה, זו לא חומרא אלא חיוב גמור".
    אני לא מבין – לדעות שהיתר מכירה הוא מועיל לכתחילה, אז זה ממש כמו כמו מקרקע של נוכרי , אז מדוע הרב כותב שזה לא חומרא אלא חיוב גמור??

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל