לתרומות לחץ כאן

תרומה טמאה לכהן בזמנינו

שאלה:

שמעתי שכשרויות שונות נותנים 'שמן תרומה טמאה' לכהנים שידליקו לנרות שבת, וזה התפלאתי על זה, כי שמעתי פעם שאין נותנים תרומה לכהנים כי "מעלין מתרומה לדוכן" דהיינו מי שמקבל תרומה הוי סימן שהוא מיוחס ויכול לעלות על הדוכן, ובגלל שאין כהנים מיוחסים אין נותנים להם התרומה אלא שורפים אותו וכדו', ואם כן מותר לתת להם תרומה, א"כ אני רוצה לתת לכהן את הפרשת חלה שמידי שבוע, ולאחר מכן לשרוף אותו, האם יש בזה מצוה, או היתר, או איסור

תשובה:

שלום וברכה

בזמנינו שהכהנים עולים לדוכן על פי חזקה בלבד שלא בעדים, נחלקו הדעות אם יש חיוב לתת להם תרומה: החזון איש שביעית סי' ד הביא מדברי הש"ך ועוד אחרונים שכיון שאינם אלא כהני חזקה לא מביאים להם הפרשת חלה והוא הדין תרומה, אולם המהרי"ט ח"א סי' פה נקט שגם בזמנינו יש חיוב לתת לכהן.

תרומה טמאה כמו שמן טמא, מותר לכהן ליהנות ממנו בהנאה של כילוי כמבואר ברמב"ם תרומות פרק ב הלכה יד, וכמו שהזכרת, אבל תרומה טהורה כמו פירות שלא הוכשרו לקבל טומאה אסור להפסידם אלא יקברו או יעטפם היטב ויזרוק לאשפה, ולכן רק בשמן טמא נהגו לתת לכהנים.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אז לדבריכם, יש ענין לתת 'חלה' שהיא תרומה טמאה, לכהן, והכהן יכול לשרוף החלה וליהנות ממנו בשעת שריפה, כגון לתתו לתוך 'מנגל' ולהינות הנאה של כילוי, או לתת את זה לפרתו ולתרנגולו, וא"כ מי שמכיר כהן שיש לו רפת וישמח לקבל הבצק, לדבריכם, שרואים שהתחילו לנהוג כמו כמו המהריט, ולא כהחזו"א, יש מצוה לתת להם ומקיימים מצות נתינת תרומה לכהן, הבנתי נכון? (אבל למעשה לא רואים שאנשים מחפשים ליתן ה'חלה' לכהן)

  2. להיפך, הלכה כמו החזון איש, שאין חיוב אבל אפשר לתת, לכן מה שבאמת יש בו שימוש נורמלי נותנים ומה שלא לא נותנים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל