לתרומות לחץ כאן

ניגוב שיער הראש לאחר מקווה בשבת

שאלה:

מי שטובל במקווה בשבת יכול לנגב את הראש במגבת או שאסור?

תשובה:

יש להניח מגבת על הראש בעדינות ולתת למים להספג בה, אבל לא לנגב חזק כרגיל.

מקורות:

האם מותר לסחוט את השיער באמצעות מגבת? הראשונים לא התייחסו לסוגיה זו. אולם מצינו כמה דיעות באחרונים:

א. הגרש"ז אויערבך (שש"כ יד, כב) כתב, שכל החשש הוא רק מסחיטת השיער, אבל לסחוט את השיער באמצעות מגבת אין בעיה. בטעם הדבר הוא נימק, שמכיוון שהמים נספגים מיד במגבת ולא רואים אותם נוזלים, והאיסור לסחוט שיער הוא רק מדרבנן, אין בכך בעיה. כדבריו פסקו להלכה גם האשל אברהם (שכ, יז) והמנחת שבת (ו, ו).

ב. הדעה המחמירה ביותר, היא דעתם של החזון איש (אורחות רבינו א, קלז) והרב זילבר (אז נדברו ג, י). הם טענו, שמכיוון שהאדם הסוחט רוצה בסחיטת המים, וכך רגילים לסחוט ביום יום, אז גם אם לא רואים את המים נסחטים, עדיין יש בכך איסור.

ג. דעה ממצעת, מופיעה בבן איש חי (פקודי אות ח') ובכף החיים (שכ, יא). הם הורו, שלנגב בכח את השיער אסור, מכיוון שיש בכך איסור סחיטה מדרבנן. אבל כאשר מניחים מגבת שמיעודת לניגוב בנחת על השיער והיא שואבת ממילא את המים, אין בכך בעיה, כי אז הסחיטה היא רק כלאחר יד. ובלשון הבן איש חי:

"והטובלים בשבת לא יסחטו השערות שלהם, אלא יביאו מטפחת גדולה המיוחדת לניגוב, ויתנגבו בה ויקנחו בה. ואף על גב דעל ידי הקינוח נסחט השער. וכיוון דסחיטת שער דרבנן התירו בכהאי גוונא, משום דהוי כלאחר יד והמים הנסחטין הולכין לאיבוד, ועם כל זה לא יקנח בכח, אלא בנחת לאט – לאט עד שיבלעו המים שבשער במטפחת."

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. בספר אורחות יושר ערך טבילה כתב כי הטובלים בשבת יזהרו מסחיטה מחד גיסא ומטלטול המים מאידך גיסא והעצה לכך היא לא להשתמש במגבת אלא להמתין במקווה עד שהשערות יתייבשו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל