לתרומות לחץ כאן

לשטוף את הכלים אחרי סעודת שלישית בגלל ההפרעה

שאלה:

שלום כבוד הרבנים.

האם מותר לשטוף את הכלים אחרי סעודת שלישית בשבת, בגלל ההפרעה שנגרם מהעובדה שלמשל הכלים מלוכלכים מאד והם נמצאים אחד על השני, בידיעה שאני עושה את הניקוי הזה לצורך השבת ולא לצורך יום הבא (כי אני לא רוצה להיכנס לבעיה של הכנה לחול)?
ואם אני שוטף את כל הכלים בחצי הדרך, כלומר לשים לב שכל הכלים לא יהיו מלוכלכים מדי וגם לא נקיים לגמרי, כדי לא להיכנס לבעיה של הכנה לחול (כי בסוף, יהיה צורך לשטוף את הכלים עוד פעם במוצאי שבת) בלי שהכלים יהיו מלוכלכים מאד ומפריעים בשבת, האם זה מותר?

תודה מראש.
כל טוב.

תשובה:

שלום וברכה

כאשר המטרה היא לצורך השבת זה בהחלט מותר, רק לשים לב שאכן זה לצורך שבת ואכן זה מפריע. כמובן לא הסירים הריקים שהם מוקצה.

שבת שלום.

משנה ברורה סימן שכג ס"ק כח: כגון שנשאר – ואם יודע שלא יצטרך עוד לאלו הכלים אסור להדיחן משום טורח ולהיפך אם יודע שיצטרך להן כגון שרוצה לאכול עוד פ"א אפילו לאחר סעודה ג' ג"כ מותר רק הכא איירינן בסתמא:

וראה עוד מה שדם בזה הגר"מ פיינשטן משום בורר, שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קכה: וקצת היה נראה לע"ד דרק ליתן לתוך כלי שיש בו מים כדאיתא בכרשינין שזה הוא מעשה בורר כהא דמדיח ושולה בביצה דף י"ד וכדכתב איסור זה במג"א סק"ט ובח"א כלל ט"ז סעי' ו' שאסור ליתן לתוך המים אבל ליתן עליהם מים ואינו נותנם בהמים הוא דרך רחיצה ולא דרך בורר, ורחיצה לא נאסר בפירות כמו שלא נאסר בכלים. וקצת ראיה לזה למה שסברי האחרונים דגם בכל דבר שייך בורר והביאו ראיה מברירת קנים לעשות חלתא ברש"י שבת דף ע"ד עיין בח"א סעי' ה', ומ"מ הא מפורש בשבת דף קי"ח דמותר להדיח קערות כשאפשר שיצטרך להם אף מערבית לשחרית אלמא דרחיצת כלים מהלכלוכים שעליהם אין זה שייך לבורר וא"כ ה"ה רחיצת פירות אין להיות שייך לבורר. ופשוט שבקערות אף שאין ראוין לכל אדם מותרין להדיחן. לכן אפשר הוא מטעם דבארתי דרק ליתן במים הוא מעשה בורר ולא ליתן עליהם מים. וצ"ע לדינא אבל מה שראוי לרוב בנ"א אף שהוא משחרית לאחר המנחה, ומה שאינו ראוי אבל הוא לאכול לאלתר מותר לרוחצם בכל אופן בברור ורק בזה נוהגין לרחוץ.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל