לתרומות לחץ כאן

מתפלל ערבית כשהציבור מתפלל מנחה

שאלה:

הסתפקנו בבית המדרש בשאלת אדם שהתפלל מנחה גדולה, ובאותו יום נאלץ להתפלל ערבית עם ציבור שמתפלל כעת מנחה קטנה סמוך לשקיעה או אולי אפילו מעט אחרי בזמן שעוד מותר, האם כשיעמוד לתפילת לחש איתם בעודו מתפלל ערבית והם מנחה, האם יחשב לו תפילה בציבור או תפילת יחיד?
אם אפשר לציין מקורות אשמח.
תודה רבה!

תשובה:

בענין זה נחלקו הדעות:

שלום רב

לגבי צירוף לעשרה נראה פשוט שאינם מצטרפים, אולם גם כאשר יש עשרה שמתפללים אותה תפילה, יש מחלוקת הפוסקים אם מי שבא להתפלל עמהם והוא מתפלל תפילה אחרת, נחשב כתפילה בציבור:

במשנה ברורה בסי' צ ס"ק ל כתב, שכאשר הציבור מתפללים מוסף, המתפלל עמהם שחרית נחשב מתפלל בציבור, אולם בשו"ת חבצלת השרון בי' ב הסביר את דברי הצל"ח שהוא מקור דין זה, שאין זו תפילה בציבור ממש, אלא הוא נחשב כמי שמתפלל בשעה שהציבור מתפללים [ראה שו"ע שם על חילוק זה], וכ"כ החזון איש כמובא בס' ארחות רבינו ח"א סי' נא. ולכאורה נראה שכך הוא גם בנדון שלך, אף יש מעט מקום לחלק ולומר שכאן שמדובר באותה תפילה ממש עדיף יותר.

וע"ע משנה ברורה סי' רלו ס"ק יא.

אמנם בתשובות והנהגות ח"ד סי' לא הובא בשם הגר"ח מבריסק שסבר שהיא תפילה בציבור ממש, ויש שסמכו על דבריו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. סליחה על ההפרעה אבל….

    האם כאן זה לא יותר גרוע משני בחינות.
    א’ הרי במוסף זה תפילת אותו יום משא”כ במעריב.
    ב’ יש הרי נידון בפוסקים במקרה הפוך שהציבור מתפללים מעריב האם הוא בכלל יכול להתפלל איתם מנחה מאחר שעשוהו לילה ולמסקנה נפסק שיתפלל בפרוזדור. אז איך כאן הוא יוכל לעשות לילה כשאצלם עוד היום גדול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל