לתרומות לחץ כאן

כהן שרוצה לעלות למפטיר ואין כהן אחר בבית הכנסת

שאלה:

שלום וברכה.
השבוע יש את היאר ציט של אבי ז"ל.
אני כהן והבעל קורא של הבית הכנסת. הייתי רוצה לעלות למפטיר בשביל האזכרה, אבל אין כהן אחר בבית הכנסת.
האם מותר לי לצאת בעליית הכהן, ואחר הברכות של הישראל במקום כהן, לחזור מיד כדי לקרוא את הפרשה, כדי שאוכל לעלות למפטיר.
תודה מראש.
כל טוב.

תשובה:

שלום רב.

ההצעה שלך לא מוצלחת, מעבר לעובדה שיש ענין להעלות את הכהן, זה גם בהכרח יעשה הפסק בין הברכה לקריאה, כיון שהשבוע המפטיר הוא באותו ספר של הקריאה, ואין חשש פגם, אתה יכול פשוט לעלות פעמיים. ואסביר: 

כאשר הקריאה עצמה היא בספר אחד, והמפטיר הוא בספר אחר, כגון שבת חנוכה בה קוראים למפטיר מענינו של יום, אסור להעלות למפטיר אדם שכבר עלה קודם לכן לקריאת הפרשה משום שנראה הדבר כאילו הוא מטיל דופי בכשרותו של הספר הראשון [כשקוראים בשלושה ספרים, כמו בשבת חנוכה שחלה בראש חודש, אין בכך איסור, הואיל וניכר שהחלפת הספרים היא משום עניני הקריאה, ולא משום שיש פגם בספר הראשון, רק כאשר הם שני ספרים בלבד].

גם כאשר המפטיר קוראה באותו ספר בו עלה מתחילה אין ראוי לעשות כך לכתחילה, משום ש”ברוב עם הדרת מלך”, ויש מעלה מיוחדת בכך שעולים אנשים רבים לתורה. אלא שנהגו להקל בכך בעת הצורך, כגון ביארצייט שיש מהדרים לעלות למפטיר, ואם הוא הכהן או הלוי היחידים בבית הכנסת ניתן להקל ולהעלותו פעמיים. או באופן שהעלו אותו בטעות לעלית לוי והוא מעונין במפטיר מחמת אבלותו. שתי עליות רצופות בכל מקרה אין לתת [כלומר שביעי ומפטיר].

מקורות:

על האיסור לעלות לתורה פעמיים בשני ספרים שונים, ראה שו”ע או”ח סי’ קמד סעי’ ד. על כך שבספר אחד הטעם לכך הוא רק משום ברוב עם הדרת מלך וממילא ניתן להקל בזה בעת הצורך ראה אליה רבה שם, ושכן היה המנהג בקרקא מקדמת דנא, שבשבת חזון הרב היה עולה לשלישי ולמפטיר, וראה ס’ חוט המשולש שכך היה מנהגו של הג”ר נתן אדלר רבו של החתם סופר, שעלה כל שבת לכהן ולמפטיר. על פי זה כתב בשו”ת יביע אומר ח”ו סי’ כה להקל בזה למי שיש לו יארצייט באותו שבוע ורוצה לעלות למפטיר, והוסיף שאם אין שם כהן אחר יכולים לעשות כך לכתחילה. בס’ כף החיים סי’ רפב ס”ק נט כתב לחדש, שאדם שקנה לעצמו מפטיר וכיבדוהו בעלייה אחרת, לא יעלה כיון שבדעתו לעלות למפטיר. על כך שאין להקל בזה בשום פנים בשתי עליות רצופות, ראה שו”ע סי’ רפב סעי’ ה ובנושאי כליו שם.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל