לתרומות לחץ כאן

חובת קידוש לאישה בשבת בבוקר

שאלה:

האם אשה בשבת בבוקר חייבת קידוש לפני אוכל
והאם יש הבדל בין לפני תפילה או אחרי תפילה?

תשובה:

לפני התפילה ולפני אמירת ברכות השחר בכלל, אם צריכה מאוד לאכול יכולה להקל בלי קידוש, ולשתות מותר בלי קידוש, אבל אחרי התפילה חייבת קידוש, ולגבי אם אמרה רק ברכות השחר זה כבר ספק, לכן אם היא מקילה תעשה זאת בשבת לפני ברכות השחר [בחול אם נזקקת לאכול לפני התפילה תעשה זאת לאחר ברכות השחר]. 

מקורות:

נתחיל עם יום חול: באופן עקרוני הדין שאוסר לאכול לפני התפילה נאמר לגברים ולנשים כאחד. אולם בנשים הקלו יותר לאחר שיאמרו ברכות או איזה בקשה לפני התפילה, משום שמעיקר הדין מדאורייתא הן יוצאות ידי חובה ע”י בקשה זו, ונחלקו הדעות אם הן חייבות בתפילת שמונה עשרה. ואף שלהלכה החמיר בכך המשנה ברורה בסי’ קו, לענין האכילה לפני התפילה הקלו. ראה שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ כח, תשובות והנהגות ח”ג סי’ לז.

אולם, בשבת, כיון שאסור לאכול לאחר התפילה לפני קידוש, ואפילו טעימת מים אסורה, ראוי לנשים שרוצות לאכול לעשות זאת אפילו קודם ברכות השחר, שכן בשבת הסברא הנ”ל מהווה חומרא, שכיון שיש דעות שאינן חייבות בתפילת שמונה עשרה אפשר שכבר לאחר ברכות השחר יאסר עליהן לאכול, ולכן ראוי יותר לאכול לפני אמירת הברכות. ואם התפללו, ישעו קידוש ויאכלו.

שיטה מחודשת צידד הגר”מ פיינשטין לומר, שאשה נשואה הואיל והיא משועבדת לסעוד עם בעלה את סעודת השבת, זמן סעודה אצלה אינו תלוי בסיום תפילתה אלא בסיום תפילתו של הבעל, אולם למעשה המנהג להחמיר שלא כדבריו, שכן הגם שעיקר הסעודה הם אוכלים יחד אבל מיני מזונות וכדומה אשה אוכלת גם לבדה וזה אסור לה לעשות לפני קידוש, וממילא מיד לאחר שהיא מתפללת אסור לה לטעום שום דבר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל