לתרומות לחץ כאן

עירוב תבשילין – לסמוך על רב העיר

שאלה:

האם אפשר/מותר לסמוך על ערוב תבשלין שרב העיר עושה ומזכה לכל בני העיר והאם מי שסומך על זה תמיד נחשב מזיד ומה דינו.אם אפשר תשובה מנומקת עם מקורות.
בברכה רבה

תשובה:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקכז סעיף ז

מצוה על כל אדם לערב, ומצוה על כל גדול העיר לערב על כל בני עירו, כדי שיסמוך עליו מי ששכח או נאנס או שהניח עירוב ואבד (והוא הדין עם הארץ שאינו יודע לערב) (א"ז); אבל מי שאפשר לערב ולא עירב, אלא שרוצה לסמוך על עירובו של גדול העיר, נקרא פושע ואינו יוצא בו. 

משנה ברורה סימן תקכז ס"ק כו

(כו) ואינו יוצא בו – שאין החכמים מקנים עירובם למי שהוא יכול לעשות בעצמו ומתעצל. ודע דהרבה פוסקים חולקים על זה ולדידהו יכול כל אדם לסמוך לכתחלה על עירוב של גדול העיר ואף הגדולים מכוונים בעירובם להקנות לכל אדם בכל אופן ואיזהו שאינו יוצא בעירובם זה שכל פעם עושה בעצמו ואינו רוצה לסמוך על עירוב של הגדול ואח"כ קרה ששכח כמה פעמים ולא עשה בזה אין הגדול מוציאו שהרי לא היה דרכו לסמוך על הגדול ואפשר בדיעבד יש לסמוך אפוסקים אלו ולהקל משום שמחת יום טוב: 

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. ראה מה שכתב בספר חזון עובדיה יום טוב עמוד רצג וזה לשונו ואינו מוכרח שאעפ שנוח לו תמיד לעשות המצוה בעצמו אם שכח לעשות עת יכול לסמוך על גדול העיר דלא גרע מדין אם עשה עת ונאבד דלא אמרינן שכיון שהניח עירוב בעצמו גילה דעתו שאינו רוצה לסמוך על גדול העיר הילכך גם זה יכול לסמוך על גדול העיר

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל