לתרומות לחץ כאן

שקית בגדים שנלקחה בטעות

שאלה:

מצאתי בביתי שקית עם בגדים מלוכלכים, שהחלפתי בטעות במקוה לפני זמן רב, מה עושים?
אשמח למקורות מפורטים
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

כאשר לקחת בטעות שקית שלא שלך מוטל עליך מצוות השבת אבדה, ולכן עליך לפרסם במקווה על הטעות שנעשה – גם אם עבר זמן רב אתה לא נפטר מחובת הכרזה. אם לא תאתר את בעל השקית עליך לעשות עם הבגדים צורכי רבים, או לשלם את ערכם של הבגדים לצורכי רבים.

בהצלחה.

מקורות:

לקח בטעות יש עליו חובת השבה, ולכן צריך לפרסם. מלבד חיוב חובת השבה, אם לקח שקית של חברו בלי להתבונן הרי זו פשיעה וחייב מדין מזיק, וכמו שכתב בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' עה וז"ל: "ומה ששאל, בדין אשה שחטפה תרנגולת מן השוק וכסבורה שהיא שלה ושחטה ונמצא בו שאלה, ויען שנזדמן לה עכו"ם קונה, לא שלחה לשאול מהרב כלל ומכרתו בדמי טרפה. ואח"כ נודע לה שלא הי' העוף שלה אלא של חברתה ובעלת העוף מוחזקת בשל האשה הנ"ל כדי דמי העוף כשר, ותובעת דמי עוף כשר, דשמא אם היתה שואלת היה כשר… לענ"ד צריכה לשלם דמי כשרה כיון דבעלת העוף מוחזקת… בנידון דידן דליכא אונס כלל, דהוא לה לעיוני ולדקדק אם הוא עוף שלה ופשעה במה שמכרה לעכו"ם בזול טרם ששאלה מהרב שלא כדרך בני אדם, פשיטא דחייבת במה שהזיקה ומכרה בפחות מכדי שיווי עוף כשר". הרי לנו שמי שסבור שהוא שלו ולקח ללא עיון נחשב לפושע.

מצאנו בגזל ולא יודע למי להשיב שיעשה בהם צורכי רבים אולם כל זה זה רק בגזל וריבית, אולם כאן שנחשב לפשיעה יש לדון שיהיה לו דין גזל על הבגדים ולכן ראוי שיעשה בהם צורכי רבים כדי להוציא גזלה מתחת ידו. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל