לתרומות לחץ כאן

קשירת ציצית חדשה בחול המועד כשיש לי כבר ציצית לא חדשה

שאלה:

קשירת ציצית חדשה בחול המועד כשיש לי כבר ציצית לא חדשה
שאלה:
א. האם מותר לקשור ציצית חדשה בחול המועד , אחת לשבת והשניה ליום חול ,כשיש לי כבר ציצית אחרת לא חדשה לשבת וחול?
האם זה נחשב לצורך המועד אפילו שאני יכול ללבוש את הציצית הישנה, ולהסתדר בלי החדשה? רק שהצורך בחדשה הוא לכבד את המועד בבגד חדש.
ב. תכננתי לקשור את הציציות לפני החג אבל לא הספקתי. האם זה נחשב מכוון מלאכתו במועד או לא?

תשובה:

לדעתי אין בזה צורך המועד ואין לעשות זאת.

חג שמח.

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. הרב נועם דביר מייזלס
  קשירת ציצית חדשה בחול המועד

  שאלה
  א. האם מותר לקשור ציצית חדשה בחול המועד, אחת לשבת והשניה ליום חול ,כשיש לי כבר ציצית אחרת לא חדשה לשבת וחול?
  האם זה נחשב לצורך המועד אפילו שאני יכול ללבוש את הציצית הישנה, ולהסתדר בלי החדשה? רק שהצורך בחדשה הוא לכבד את המועד בבגד חדש.

  ב. תכננתי לקשור את הציציות לפני החג אבל לא הספקתי. האם זה נחשב מכוון מלאכתו במועד או לא?

  תשובה
  שלום רב.
  א. הדבר מותר, וכל שכן שכבודו רוצה לכבד בזה את המועד (אף שיכול להסתדר בלעדיה).
  ב. אין זה נחשב למכוון מלאכתו במועד, וגם אם כוונת למועד, כיון שמדובר על עשיה שיש בה מצוה ואינה מלאכת אומן, הדבר מותר

  מקורות:
  מדברי התוספות (מוע"ק יט. ד"ה וטווה) משמע שחז"ל לא אסרו עשיית תפילין וציצית במועד, טעמם: "שמא אין איסור כי אם בכתיבה וטוויה". ופסק השו"ע שם (סי' תקמ"ה סע' ג'): "כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, וטווה על יריכו תכלת (וציצית) (ב"י) לבגדו", והוסיף הרמ"א את דברי התוס': "ואם כתבן כדי להניחן במועד, בכל ענין שרי. ואינו אסור רק כתיבה, אבל עשייתן שרי".

  והנה כתבו המ"ב (ס"ק י"ב) וכה"ח (ס"ק לב-ל"ד), ערוה"ש (סע' ט') שמותר, אפילו אם עשייתם אינה לצורך המועד. אולם הט"ז (סק"ה) תמה על ההיתר האמור, שהרי התוס' כתבו רק בלשון "שמא" ולא החליטו בדבר, ולכן כתב הט"ז, שיש להתיר רק אם הוא צריך לתפילין ולציצית במועד, שהרי אין בכך מלאכת אומן, "אבל שלא לצורך המועד ודאי אסור אפי' העשייה שההיתר הוא".

  אולם המג"א (סק"י) כתב שטעם ההיתר הוא, משום שצורך מצוה הוא ולא גזרו בזה, והוסיף במחצית השקל, שגם אינו מעשה אומן לכן לא גזרו כל כך. וכיון שעיקר ההיתר, שהוא לצורך מצוה, אם כן ברור מדוע התירו האחרונים אפילו אם עשייתם שלא לצורך המועד. ופסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל (מבקשי תורה עמ' תע"ג) שאף מותר לכוון עשייתה במועד.

  יש לציין שבספר פתחי מגדים מקרא קודש (לדודי הג"ר מנחם דן מייזלס, עמ' נ"ג בהערה) כתב לתמוה על דבריו של הגרי"ש, ושמא זה נחשב למלאכת אומן, ולכאורה זה מסתבר שהרי כיום רוב העולם אינם יודעים לקשור ציצית כראוי, ולכן לדעתו נכון להחמיר בדבר, אולם ודאי שמי שעושה את הדברים בקלות ואין לו בכך טירחה, הדבר מותר, כפי שכתבנו לעיל.

  בברכה רבה

  הועתק מאתר ישיבה: https://www.yeshiva.org.il/ask/132062

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל