לתרומות לחץ כאן

תרומות ומעשרות בפירות שלא הופקרו בשביעית

שאלה:

בהמשך לשאלה ממוצ"ש , באם לא הציבו שלט 'הפקר' בגינה שנראה לעיני עוברים ושבים,מה הדין לגבי הפרשת תו"מ?
בברכה רבה

תשובה:

להלכה, גם אם הבעלים לא הפקיר את הפרדס הפירות מופקרים, וכל הרוצה יכול להכנס לשם ולקחת, ופירות אלו אינם חייבים בתרומות ומעשרות.

מקורות:

ראה מנחת חינוך מצוה פד שנחלקו הפוסקים אם פירות שביעית הם "אפקעתא דמלכא" כלומר מופקרים ממילא על פי דין התורה, או שיש חובה להפקירם בפה. לדעת המהרי"ט  ח"א סי' מג והמבי"ט ח"א סי' יא זוהי אפקעתא דמלכא, ולדעת הבית יוסף באבקת רוכל סי' כד חובה להפקירם בפה, וראה בחזון איש סימנים יט כ, שמלבד שהכריע כדעת המבי"ט והמהרי"ט, אף סבר שגם דברי הבית יוסף אמורים רק בפירות נכרי בארץ ישראל ולא בפירות של יהודים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל