לתרומות לחץ כאן

שמיטה בעשבי תיבול – נענע בזילקום ועוד

שאלה:

מה הדין לגבי צמחים רב שנתיים שנשתלו בגינה פרטית לפני שנת השמיטה כגון נענע ,בזיליקום וכיו"ב באיזה אופן או תנאים מותר (אם מותר) להשתמש בהם לצריכה ביתית אע"פ שלא הציבו שלט הפקר הגינה ואף אם היה מוצב שלט כזה בגינה הוא לא היה נראה לעיני עוברים ושבים וכן ע"י החיתוך הדבר גורם לצמיחה חדשה וכן האם יש איסור ספיחין בצמחים רב שנתיים כגון נענע משום שהוא מתרבה מעצמו ושולח שלוחות על הקרקע ומתחת לפני הקרקע .
בברכה רבה

תשובה:

יש שהקילו בירקות אלו שאין בהם דין ספיחין אף שקדושים בקדושת שביעית, כיון שהם צמחים רב שנתיים, כך הובא בכרם ציון הלכות פסוקות פרק ט ס"ק א מהגאון רבי צבי פסח פראנק רבה של ירושלים, אולם בשו"ת אור לציון שביעית פרק ה כתב להחמיר בזה לכתחילה, וזאת משום שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין, וכל שהוא מין אדמה דינו כירק שיש בו איסור ספיחין, וסבר שאין להקל בזה אלא לילד קטן או לחולה הזקוק לכך. בס' חוט שני עמוד תלו כתב, שכל זמן שניכר שענפיו החדשים של הנענע קשורים לצמח הראשון אין בו איסור ספיחין, וכן פסק לקולא הגר"ב זילבר בברית עולם סי' ג ס"ק סו. וכ"כ להקל הגר"י יוסף בספרו השביעית והלכותיה פרק כג. כך שהמיקל בכך יש לו על מה לסמוך והמחמיר לכתחילה בפרט כשלא ניכר שהוא חלק מגידולו הראשון תבוא עליו הברכה.

עד כמה שנוהגים לקולא, מה שהשלט לא בטוח נראה לכל לא נחשב שמור, אף שיש להשתדל שיהיה ניכר.

מה שהצמיחה טובה בגלל גיזום לא מקצועי שנעשה למטרת אכילה, כאשר אין כוונתו לכך, אין בזה כלום.

יש להזהר מאוד מאוד בבדיקת חרקים, ולמעשה כמעט ולא ניתן להנצל מאיסור בגידול פרטי שכזה שלא על מצע מיוחד וכו'.

יום מבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל