לתרומות לחץ כאן

נטילת ידיים אחרי כניסה לשירותים לצורך מעבר

שאלה:

שלום כבוד הרב, יש לי שתי שאלות בנוגע לענין נטילת ידיים לאחר נגיעה בדבר טמא:
1. האם בנגיעה בשערות ראשי אני חייבת ליטול ידיים אחר כך, או שרק נגיעה בקרקפת מכריחה נטילת ידיים?
2. כשאני עוברת בשירותים ומקלחת בדרך למחסן אני נטמאת ונזקקת לנטילה בכל מעבר כזה?

תשובה:

שלום וברכה

1. רק כשנוגעים עמוק יותר, במקום שמצטבר זיעה, ולא בשיער מלמעלה.

לכתחלה יש ליטול ידיים ג’ פעמים (אך אין צריך כלי) אף בבית הכסא של זמנינו ואף אם נכנס שם רק בכדי להוציא חפץ מסוים. אמנם בשעת הצורך ניתן להקל בזה.

מקורות:

במשנה ברורה סי’ ד’ סק”מ ובן איש חי פרשת תולדות אות ט”ז פסקו שצריך ליטול ידיים לאחר יציאה מבית הכסא אף אם לא עשה צרכיו, ובביאור הלכה סי’ תרי”ג ד”ה אם הביא דעות הפוסקים בזה. ולענין בית הכסא של זמנינו כן כתב בשו”ת יחווה דעת חלק ג’ סימן א’ וילקוט יוסף הלכות השכמת הבוקר עמוד תלו. ובהליכות שלמה פרק כ’ אות כ”ד הביאו מהגרש”ז אוירבך זצ”ל שאם יש שם תשמישים נוספים או שבית הכסא נקי באותו זמן מצואה המיקל שלא ליטול ידיו יש לו על מי לסמוך.

ואם השירותים סגורים בכיסוי שלהם כתב בשו”ת אור לציון חלק א’ סימן א’ וחלק ב’ פ”א סי’ ט’ שאין צריך ליטול ידים כשיוצא משם, אך בשו”ת מנחת יצחק חלק א’ סי’ ס’ כתב שאין זה מועיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל