לתרומות לחץ כאן

חודש נפלא

הרב יהושע אלט

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת [email protected]. העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת [email protected]  או בקר בכתובת https://amzn.to/3eyh5xP.

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלשה ספרים במגוון נושאים בעניעי יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.

חודש נפלא

 

ניסן אינו חודש רגיל אלא הוא מיוחד. כך מסביר אור החיים (שמות יב:ב) את "ראש חדשים", ניסן, כי ראש הוא המובחר כמו "בשמים ראש" (שמות ל:כג), תבלינים מובחרים, שכן ניסן הוא הגדול בכל החודשים. ה"סידורו של שבת" כותב (ו:ג:א) ש"ראש חדשים" מתייחס לראש כמו לראש של אדם שבו כוחות הגוף וחיוניותו מגיעים מהראש. בספר מגיד מישרים (פרשת אמור) אומר המגיד לר' יוסף קארו ש"עתך עת דודים" (יחזקאל טז:ח), זמנך היה זמן האהבה, מתייחס לימים הנוראים של ניסן.

   

ר' צדוק הכהן (פרי צדיק, פרשת החודש, ב) מלמד שחודש ניסן כולל את כל הקדושה של 12 החודשים. השל"ה (מסכתא פסחים, פרק נר מצוה, ו) מודיע לנו שכל יום בניסן הוא כמו ראש חודש כמו שכתוב החדש הזה לכם ראש חדשים, כל יום בחודש זה הוא כמו ראש חודש. כתוצאה מכך, אין תחנון כל החודש.

 

במכתב ממוצאי שבת, פרשת אחרי מות בשנת תרמ"ו (1886), כותב אבני נזר (שו"ת אבני נזר, אורח חיים, שלו) לר' חיים ברלין, ששאל אותו שאלות בענייני פסח, "קשה לי לענות כי בימים אלו. של ניסן כל כך יקרים עד כדי ששעה ביום יחשב כמו יום. אולם, מכיוון ששאלת אותי הרבה אני יענה לך תשובה בשביל שיהיה לך עונג ושמחת יום טוב." למעשה, ה"שם משמואל" מעיד על אביו, האבני נזר, שבימי ניסן היה מסתובב בעולמות העליונים ובגלל הקדושה הגדולה של הימים הללו, לא היה צריך לישון (אביר הרועים רסד, רצט)!

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.