לתרומות לחץ כאן

אבני הר הבית

שאלה:

שלום וברכה, ראיתי שיש תכשיט עם אבן מהר הבית [שלקחו מפרוייקט של סינון כדי למצוא ממצאים הסטורים] האם מותר לקנות אותו והאם מותר להנות מאבנים של הר הבית?

תשובה:

שלום רב,

אין כל בעיה להתשמש בזה. אין בזה איסור הנאה. ראשית, צריכים להבין את המציאות. המקום של הר הבית ודאי קדוש, אולם האבנים ושאר המציאות שאולי ישנם עשויים להיות קדושים רק אם אלו שברי אבנים של כלים וכד' שהוקדשו לבדק הבית. המציאות היא שרק כדי להגיע לגובה הר הבית יש הרבה מאד עפר ואבנים וכו' שנשפכו שם לאחר חורבן הבית וכל אלה ודאי שאינם קדושים כלל. כלומר, כלל וכלל לא בטוח שהאבנים משם היו שייכים למשהו קדוש בעבר. אין ספק שהרוב שם אינו קדוש, משום שגם כאשר מגיעים לגובה הר הבית, העפר והאבנים שהיו שם אינם קדושים, אלא אם כן כאמור, מדובר באבנים של ביהמ"ק או שברי כלים וכד'.

צריכים גם לדעת שגם לא כל האזור שם קדוש, המקום תחת מסגד אל אקצה ההנחה הבסיסית היא שהמקום אינו קדוש כיון שהר הבית כהיום הוא מלבן, בעוד שבמקור הר הבית הוא ריבוע כמבואר במשנה, ועל כן ברור שיש מקום בצפון ובדרום שאינו קדוש, על פי דברי קורן החלק הדרומי שבו נמצא אל אקצה היה במפלס נמוך מרחבת הר הבית ולא היה קדוש, וזה הסיבה שהערבים עורכים חפירות שהם בעצם מחזירים את המפלס המקורי של הר הבית שהיה נמוך כפי שניתן להתרשם גם מכיון הכותל המערבי שבפינה הדרומית יש שרידי קשת שהיא נמוכה מרחבת הר הבית עצמו.

מעבר לכך' הגמ' בע"ז נב,ב אומרת שאף לגבי המזבח נאמר הדין "באו בה פריצים וחיללוה", והמזבח אינו קדוש, לאחר שנכנסו יוונים להיכל, וממילא נראה שכל מה שבבנין יש לו דין כזה, ואף ביחס לכלים נראה שיש כזה דין בגמ' בנדרים סב. (ובמלחמות בסוגיה בע"ז כתב שגם בקרקע נאמר הדין באו פריצים וחיללוה). ואם כך אין בזה מעילה ואין מניעה להשתמש בהן.

ראה בשו"ת אגרות משה (ח"ד יו"ד סי' סד) שדן בשאלה אם מותר לקחת מאבני הכותל למזכרת. ודן בסוגיה זו של באו פריצים וחיללוה, וכתב בסוף: "וגם בלא זה, אף בדברים שיצאו לחולין מצד ובאו בה פריצים, נמי מפורש בע"ז שם דכיון דאישתמש בהו לגבוה לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא".

ומ"מ כאמור, מן הסתם רוב האבנים מהפרויקט הנ"ל אינם שייכים לקדושה כלשהי ולכן אין סיבה להניח שאבנים אלו אסורות לצורך הדיוט.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל