לתרומות לחץ כאן

גניזת עטיפות וקופסאות ספרים

שאלה:

ישנם ספרים שבאים עם נייר שעוטף את הכריכה. חייב גניזה? ישנם ספרים שבאים בתוך קופסה. חייב גניזה?

תשובה:

אם זה נעשה לנוי זה נחשב תשמיש קדושה ויש לגנוז, אבל אם זה נעשה לשמירה יש להקל שזה נחשב תשמיש דתשמיש [מחמת הכריכות שהם כבר תשמיש קדושה] ואין חיוב לגנוז. לכן יהיה חילוק בין קופסאות יפות לקרטון פשוט, ובין עטיפה יפה לניילון פשוט.

מקורות:

ראה גנזי הקודש פרק ח בשם הגרי"ש אלשיב והגר"ש וואזנר.

הצטרף לדיון

תגובה 1

 1. על חפצים-ששימשו-למצווה,
  וכעת אינם-ראויים-לשימוש,-אמרו-חז"ל: 
  1] קלף שעליו כתובים ספר-תורה, תפילין, מזוזה,
  -כשהוא בלה ונפסל, יש לגנוז אותו בגניזה מיוחדת = לקבור אותו בתוך כלי חרס וכדומה,
  השומר עליו לימים רבים.
  2] תשמישי-קדושה,-נגנזים-בצורה-מכובדת.
  [.בתים ו/או תיקים של: ספרי-תורה, תפילין, מזוזות.].
  3] תשמישי-מצווה,-נזרקים-בצורה-מכובדת.
  [.סוכה. לולב. שופר. ציצית.].
  [.מקורות: מגילה כו,ב. שו"ע או"ח סי' מב ס"ג ושו"ע אדמו"ר הזקן שם, וסי' קנד ס"ג וביה"ל שם. יו"ד סי' רפב ס"י ואילך. חובת הדר פ"א ס"י, צדקה ומשפט פט"ו סכ"ה, גנזי הקודש פ"ו סכ"א-כג, וש"נ.].

  גם אם זה נעשה לנוי זה נחשב תשמיש קדושה ויש לגנוז.אבל אם זה נעשה לשמירה,-יש להקל שזה נחשב תשמיש דתשמיש [מחמת הכריכות שהם כבר תשמיש-קדושה] -ואין חיוב לגנוז.
  [.מקורות: ראה גנזי הקודש פרק ח בשם הגרי"ש אלשיב והגר"ש וואזנר. -מתוך אתר ההלכה: דין.].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל