לתרומות לחץ כאן

הטמנה במוקצה

שאלה:

האם מותר להטמין במוקצה?

תשובה:

אני חושב שרוב הדוגמאות של הטמנה במשנה זה בחפצי מוקצה, כמובן מטמינים בהם מערב שבת, בשבת עצמה אסור בלאו הכי.

מקורות:

משנה מסכת שבת פרק ד

משנה א

במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין לא בגפת ולא בזבל לא במלח ולא בסיד ולא בחול בין לחים בין יבשים לא בתבן ולא בזגים ולא במוכים ולא בעשבים בזמן שהן לחים אבל טומנין בהן כשהן יבשין טומנין בכסות ובפירות בכנפי יונה ובנסורת של חרשים ובנעורת של פשתן דקה ר' יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה: 

משנה ב

טומנין בשלחין ומטלטלין אותן בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן כיצד הוא עושה נוטל את הכסוי והן נופלות רבי אלעזר בן עזריה אומר קופה מטה על צדה ונוטל שמא יטול ואינו יכול להחזיר וחכמים אומרים נוטל ומחזיר לא כסהו מבעוד יום לא יכסנו משתחשך כסהו ונתגלה מותר לכסותו ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או תחת הכסת: 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. בשבת אסור להטמין מצד הטמנה, אבל לגהי המוקצה, יש לומר שבמידה והטמנה לא הייתה אסורה, היו יכולים להטמין במוקצה ובלבד שייחדו אותו לשימוש מערב שבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל