לתרומות לחץ כאן

טומאת כהנים בעיסוק ברקמות מת

שאלה:

כהן שעבודתו בביולוגיה שמציעים לו לעבוד דגימות של אברים של מתים מדובר רק בריקמות בלי עצמות והם פחות מכזית האם מותר לו .ואם כן מה הדין ביותר מכזית

תשובה:

שלום רב,

מאחר שלא מדובר באברים שלמים אלא רק ברקמות שאין בהן כזית ואין בהן עצמות (שהגודל המטמא הוא כשעורה) א"כ אין זה מטמא ומותר לו לעסוק בהן. כלומר, אינו מטמא גם במגע, ובודאי לא באהל. (רמב"ם טומאת מת פ"ג הלכה א'). 

בספר שיירי טהרה (פ"ג משנה א') דן אם יש איסור בחצי שיעור לכהן. כלומר, אם יש צד לומר שאיסור כניסה של כהן לאהל המת הוא מכזית מצד האיסור גם בלי הטומאה. ואם כך, יכול להיות שיש איסור גם בפחות מכזית. אבל זה צד רחוק והפשטות היא שאיסור של הכהן זה כאשר הוא נטמא, ואם פחות מכזית הוא לא טמא משום שלא שייך חצי טומאה כמו חצי שיעור, א"כ אין איסור כלל. וראה בפתחי תשובה יו"ד סי' שסט ס"ק ג' בשם הנודע ביהודה. 

לכן, אם אין שם כזית מכל האהל אין איסור ומותר לכהן לטסוק בזה. אולם אם יש עוד חתיכות בשאר חלקי החדר המצטרפים באהל אסור משום שחצאי כזית מצטרפים לטומאת אהל (ראה אהלות פרק ח' משנה ו'). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל