לתרומות לחץ כאן

בישול עכו״ם במלון

שאלה:

שלום רב, אני במלון בחול שיש להם אוכל כשר, למשל יש להם עוף כשר(ראיתי אותו בעצמי, השאלה, מכיון שהאיסור משום חתנות, האם יש מקום להתיר אם הם מבשלים בהשגחתי את זה מכיון שהם עובדים שעובדים במלון ולא גוי שהזמין אותי לבית שלו?
האם יש מקום להתיר לאישתי? היא לא אכלה כבר יום שלם בגלל שהיא בהריון ומאוס לה האוכל הכשר שכבר מבושל.
תודה הרב

תשובה:

שלום וברכה

בודאי אסור לאכול תבשילי נכרי גם אם היהודי משגיח שאין בזה דבר אסור. השגחתך לא תעזור, אבל הסיוע שלך יכול לעזור, כלומר אם אתה תניח את הסיר [סיר כשר!] על האש, גם אם גוי ישתתף בהכנתו זה מותר. ראה שו"ע סי' קיג סעי' ו-ז.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיג
סעיף ו: כל שבישלו ישראל מעט בישולו, בין בתחלה בין בסוף, מותר. לפיכך אם הניח עובד כוכבים בשר או קדרה על גבי האש, והפך ישראל בבשר והגיס בקדרה, או שהגיס ישראל וגמר העובד כוכבים, הרי זה מותר. ( ואפילו לא היה מתבשל בלא סיוע העובד כוכבים).
סעיף ז: אין שגירת (פי' הבערה. ובערו והשיקו (יחזקאל לט, ט), תרגום ויהון שגרין) התנור מועלת אלא בפת, אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ולא הדלקת האש מעלה ומוריד, אלא ההנחה דווקא. לפיכך הרוצה לבשל במחבת בתנור של עובד כוכבים, צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור, למקום הראוי להתבשל בו. הגה: ויש חולקין וסבירא להו דהדלקת האש או חיתוי בגחלים מהני לענין בישול כמו לענין פת, וכן נוהגין. (הגהות ש"ד ובארוך ובמרדכי פא"מ). ואפילו חיתוי בלא כוונה מהני ומועיל. וי"א דאפילו לא חיתה ישראל ולא השליך שם קיסם, רק שהכותית הדליקה האש מאש של ישראל, שרי (או"ה שם בשם מהר"ם).

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל