לתרומות לחץ כאן

קניית דירה שאחר מחפשה – עני המהפך

שאלה:

אדם מחפש דירה, והציעו לו דירה נוחה, והוברר לו שיש אחר שמחזר לקנותה, והאחר כבר סגר עם המוכר על מחיר מוסכם, אלא שלא עשה עדיין קנין, האם צריך לירד מהענין ?

דין זה מאד מצוי בפרט בימינו, שקשה למצוא דירות בב"ב ובירושלים. פעמים שאחד עומד במשא ומתן עם המוכר וכמעט שקנה את הדירה, ובא אחר וחפץ אף הוא לקנות את הדירה, ומציע מחיר ותנאים יותר נוחים. לכאו' זה עני המהפך בחררה, ונקרא רשע.
ואולי י"ל דזה גדר של מציאה, ואפשר להקל, וגם אם זה במחיר מאד זול, יש על מי לסמוך להקל… [לשיטות שבמציאה לא אומרים עני המהפך בחררה]…
אשמח לקבל תשובה מכבוד הרב בזה
תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

יש מפוסקי זמנינו שסוברים שבדירה איין את האיסור של עני המהפך. אולם נראה עיקר שיש איסור ורק במציאה ומתנה שאין אפשרות למצוא במקום אחר אין את האיסור [לפי שיטה אחת בשו"ע] אבל ברכישת דירות אפשר ללמצוא על ידי טורח, ולכן אם יש קונה אחד שכבר סיכם מחיר עם הקונה והושוו ביניהם בכל התנאים אסור לקונה אחר להציע את עצמו ולהוציא את השני.

אם מדובר בדירה שנמכרת במחיר זול שאין אפשרות למצוא מחיר כזה במקום אחר, כתב הרמ"א שיש להקל שדינו כמציאה ומתנה ואין את האיסור של עני המהפך.

בהצלחה.

מקורות:

כתב השולחן ערוך סימן רלז סעיף א: "המחזיר אחר דבר לקנותו או לשכרו, בין קרקע בין מטלטלים,  ובא אחר וקנאו, נקרא רשע. והוא הדין לרוצה להשכיר עצמו אצל אחר. וי"א שאם בא לזכות בהפקר או לקבל מתנה מאחר, ובא אחר וקדמו, אינו נקרא רשע, כיון שאינו דבר המצוי לו במקום אחר…. וכן אם קונה דבר אחד ובא חבירו ויוכל לקנותו בזול שאינו מוצא לקנותו כך במקום אחר, הוי כמו מציאה ויכול לקנותו כל זמן שלא זכה בו הקונה). ויש אומרים דלא שנא". ועיין בנתיבות ס"ק ב שסובר שהמחבר בסעיף ב סתם להקל כשיטה הראשונה שבמציאה ומתנה אין את האיסור של עני המהפך.

ובטעם הסוברים להקל במציאה ומתנה כתב הסמ"ע (ס"ק ב): כיון שאינו [ההפקר והמתנה] דבר המצוי. משא"כ כשבא לקנות דבר דיכול להשתדל לקנותו גם במקום אחר, אף שיהיה לו טירחא בזה". מבואר שאם יכול למצוא במקום אחר אף על ידי טרחה אסור לאחר לקפוץ על המקח ולסלק את הראשון. ואינו כמציאה ומתנה שאין אפשרות כלל למצוא במקום אחר. ולפ"ז ברכישת דירה שניתן למצוא דירה במקום אחר אלא שהדבר כרוך בטרחה רבה, אסור לקונה שני לסלק את הקונה הראשון.  

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. במחילה מכבוד תורתו אבל בדירה לכאורה מעבר לטורח קשה מאוד למצוא שני דירות בעלי אותם תנאים (גודל, מס’ חדרים וכדומה) במחירים מקבילים. וגם אם כבר כן מוצאים, זה כבר באיזור אחר ויצטרכו לעבור קהילה. האם כל הנ”ל לא יחשיב זאת כמציאה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל