לתרומות לחץ כאן

כלים שבלוע בהם בישולי עכו"ם לדעת השו"ע

שאלה:

האם מותר לספרדי לאכול בכלים של אשכנזי שיש בו בליעות של בישול עכו"ם לשיטת מרן והאם יש לרב מקורות

תשובה:

שלום וברכה,

כיון שנחלקו הפוסקים אם הכלים צריכים הגעלה, יש כאן ספק ספקא ויש להקל, ואם הכלי אינו בן יומו פשיטא שניתן להקל בזה אף לכתחילה.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיג סעיף טז:

כלים שבשל בהם העובד כוכבים לפנינו דברים שיש בהם משום בישולי עובדי כוכבים, צריכים הכשר. ויש אומרים שאינם צריכים. ואף לדברי המצריכים הכשר, אם הוא כלי חרס מגעילו שלש פעמים, ודיו, מפני שאין לאיסור זה עיקר מדאורייתא. הגה: עובד כוכבים שבשל לחולה בשבת, מותר למוצאי שבת, אפילו לבריא, ואין בו משום בשולי עובדי כוכבים, דכל כה"ג היכרא איכא. (ב"י בשם הר"ן שכ"כ משם הרא"ה). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל