לתרומות לחץ כאן

מזוזה במרפסת / כשאין בה ארבע אמות

שאלה:

האם צריך מזוזה במרפסת

תשובה:

מרפסת חייבת במזוזה, אלא שאכן יש שאלה כיצד קובעים אותה, ובענין זה נחלקו הדעות: יש סוברים שיש לקובעה לימין היוצא מהבית למרפסת, ויש הסבורים להיפך, לקובעה לימין הנכנס מהמרפסת לבית. להלכה, מנהג ירושלים  ורבים מחצרות החסידים לקובעה לימין הנכנס למרפסת, וכ"כ הגר"ע יוסף בשו"ת יחוה דעת ח"ד סי' נא, ואילו בני הישיבות קיבלו עליהם בזה את הוראת החזון איש לקובעה לימין הנכנס מהמרפסת לבית.

גם מרפסת שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות יש לקבוע בה מזוזה ללא ברכה.

מקורות:

ראה מה שכתבנו כאן.

לגבי מרפסת או חדר שירות שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות, עי’ פ”ת יו”ד (סימן רפו ס”ק יא) שכתב: “בס’ חמודי דניאל כ”י נראה דוקא בית דירה צריך דוקא שיהא ד”א על ד”א אבל בית שער ומרפסת וגינה אפי’ לית בהו ד’ על ד’ חייבין ועוד נראה במי שיש לו בית גדול ויש לו חדרים קטנים להניח שם חפצים דחייבים במזוזה”, וממילא בחדרים מהסוג הנ”ל יש לקבוע בהם בלא מזוזה, כיון שתשמישם הרגיל אינו דורש גודל כזה. אולם בחיי אדם (סי’ טו סי”ב), כתב שבית התבן והעצים, צריך בהם שיעור בית היינו ד’ על ד’, וכן כתב בפשיטות בשו”ת אבני נזר (או”ח ח”א סי’ שב), ובמנחת פתים (יו”ד סי’ רפו) שהביאו דברי החמו”ד הנ”ל וכתבו לחלוק עליו, וראה בארוכה בזה בשו”ת מהרש”ם (ח”ג סי’ קנד) שו”ת מנחת יצחק (ח”א סי’ ח, וח”ג סי’ קג). לכן מספק יש לקבוע ללא ברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל