לתרומות לחץ כאן

אבלות על סבא – המתאבל עליו מתאבל עמו

שאלה:

כשסבא שלי נפטר, מה הדינים שלי [בני אשכנז] לגבי רחיצה עד שבת, מותר בפושרים ? שמיעת טייפ, וכן לגבי דברים שבצנעא האם זה נוהג ? ומה הדין בהנ"ל לגבי שבת ?

תשובה:

שלום רב

לבני אשכנז יש דין שנקרא "המתאבל עליו מתאבל עמו", כלומר כל מי שקרוב לאבל ברמה כזו שאילו היה נפטר חלילה היו מתאבלים עליו, משתתף עמו בכמה ענינים באבלות. להלכה מקפידים על דין זה רק בדברים של שמחה, כמו השתתפות בשמחות ורחיצה בחמין [פושר מותר], אך מותר לעסוק במלאכה כיבוס וגיהוץ, ויש להמנע ממוזיקה ובריכה, אבל מותר ללכת לעבודה וכדומה, ואינו אסור בדברים שבצינעה. דין זה הוא מהלוויה עד שבת, ולא כל השבוע של השבעה, כלומר בהגיע מוצאי שבת הכל מותר לך.

בשורות טובות ומן השמים תנוחמו ולא תדעו צער.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ שמה סעי’ ו. בטעם דין זה נקטו רבים מהפוסקים שהוא משום כבוד האבל ולא משום כבוד המת, ולכן כתב הערוך השולחן שם סעי’ יד שכיום שהמנהג למחול על כך בטל דין זה. אולם המנהג להקפיד על כך ולכל הפחות לענין דברים של שמחה כמו השתתפות במסיבות, ובפרט כשאתם גרים יחד באותה העיר. כמו כן מדברי הש”ך שם ס”ק ז מבואר, שדין זה אינו נוהג אלא משעת הקבורה ואילך, ואילו לפני הלוויה הכל מותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל