לתרומות לחץ כאן

היתר בעלה בעיר במי שלבו גס בה

שאלה:

הבן שלי גר עם אשתו קרוב לירושלים. שניהם עובדים בירושלים. לבני אין שעות קבועות בעבודה והוא נכנס לבית שלנו באופן חפשי (בלי להתקשר קודם ובלי לדפוק בדלת) לא כל יום אבל כמה פעמים כל שבוע. אשתו מגיע לבית שלנו גם בנפרד.

אם אשתו נמצאת בבית שלנו וידוע שבני בעבודה היום בעיר האם מותר לי לבד להיות איתה בבית?

אנחנו גרים בקומה שלישי בבנין שקט וכמעט אף אחד לא עובר בקומה זאת ויש אפילו רק שכן אחד שעובר בדרך לדירתו. יש לי יחס טוב עם אשת בני והוא מסכים שאנחנו נהיה ביחד.

ואם הנ"ל אסור אז אם אשתי אומרת בטלפון שהיא בדרך הביתה ויגיע תוך מספר דקות האם זה מתיר או אני מחויב לחכות בבנין?

תשובה:

יש על מי לסמוך בשעת הדחק, אבל עדיף להשאיר דלת פתוחה ולהיותץ בסמוך לה וכדומה.

מקורות:

בשו”ע אבהע”ז סי’ כב סעי’ ח נאמר, שאף שבדרך כלל אין איסור ייחוד במי שבעלה בעיר, אם מדובר באשה שליבו גס בה, כלומר שהוא רגיל בה ביותר יש להחמיר יותר ולא קיים היתר זה. ולגבי פתח פתוח, מבחינה הלכתית סבר האגרות משה ח”ד סי’ סה שהיתר זה נאמר לא רק בפתח הפתוח ממש, אלא גם באופן שמצוי מאוד שמישהו ידפוק ויודע שיש אנשים בבית, כך שאם לא יפתחו לו מיד יתמה על הדבר, ומשום כך הם יראים לחטוא. אלא שבחלקת מחוקק שם ס”ק יג כתב, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו קיים באופן שליבו גס בה, כך גם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך באשה כזו. אלא שהט”ז חולק שם על החלקת מחוקק ומתיר, וכן צידד להלכה באגרות משה שם, וראה שו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ רג בסופו שנקט אף הוא כדעת הט”ז אלא שצידד להקל בזה רק בדלת פתוחה ממש, ולא בסגורה שאינה נעולה, אמנם המיקל לסמוך גם בדלת סגורה שאינה נעולה כשכל רגע יכול לבוא מישהו יש לו על מי לסמוך, שכן נקט העזר מקודש שם, אבל אם הדלת נעולה כמו במקרה שלכם, זה קצת רחוק להתיר.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל