לתרומות לחץ כאן

פורס מפה ומקדש

שאלה:

שלום וברכה,
רציתי לשאול לגבי פורס מפה ומקדש בסעודת פורים, המ"ב בסי' תרצה ס"ק טו כותב שאם משכה סעודתו עד הלילה חייב להזכיר רצה, וכיון שעל הניסים אינו חמור כל כך – לא יאמר על הניסים משום תרתי דסתרי.
שאלתי היא, מי שעיקר סעודתו תהיה אחה"צ באופן של פורס מפה (בלי להכנס לנידון שיש סוברים שאין ראוי כן מחמת כמה ספקות בברכת המוציא ובורא פרי הגפן), האם עדיף שיאכל בבוקר פת כך שתהיה לו בהרמ"ז עם על הניסים, ואז בודאי שבסעודה השניה קל עוד יותר מה שלא מזכיר על הניסים וכמבואר במ"ב שם שאף לרש"ל שחוזר אם שכח על הניסים היינו רק בפעם הראשונה, ולכן אם כבר יאכל פעם אחת כך שעתה זו האכילה השניה קל יותר מה שלא מזכיר רצה.
או שמא מאידך יתכן שיש בזה חיסרון, שהרי אם כבר אכל בבוקר אין לו היתר להתחיל סעודה נוספת אחה"צ (דאף המקילין לכאו' כ"ז משום שיש לו חיוב סעודה פורים ומשום הכי נידון כהתחיל בהיתר, אך כשכבר אכל מה יתיר לו לאכול שנית).
או שמא יתכן שיאכל בבוקר פעם אחת ויכוין שלא לצאת ידי חובת סעודת פורים, וכך יאכל שפיר לאכול בנוסף אחה"צ, וגם ירויח שכבר אמר על הניסים פעם אחת ועתה קיל טפי מה שלא יזכיר על הניסים בסעודה שנגמרת בשבת. אך נסתפקתי שמא בכה"ג עדיין נשאר לו חיוב לפי רש"ל בעל הניסים, ורק כשכבר אכל לשם סעודה אז אין חיוב לחזור בסעודה נוספת.
ובעיקר דין פורס מפה ומקדש – מלבד הבעיות בספק ברכות וכו', האם יש בזה גם איסור משום התחלת סעודה בזמן איסור, או שעד כמה שהכל סעודה אחת ולא מפסיק באמצע לא נסתם לו התאבון ומצד זה שרי לכתחילה?
תודה רבה

תשובה:

לא ראיתי למי שיאמר שהקלו בזה מחמת המצוה, אלא מחמת טורח וטרדות היום, ולענין זה לא משנה אם אכל בבוקר פת או לא. כמו כן, יות חיוב יש בסעודת פורים לבשר ויין מאשר לפת, שנחלקו הפוסקים אם יש בה חיוב בפורים. הנדון לגבי על הניסים תלוי במחלוקת זו, אבל ודאי אינו עיקר הענין. כמו כן ברור בעיני שכל סעודה בפורים היא מצוה, בעיקר כאשר היא עיקר הסעודה ששמח בה.

לכן מי שמיקל בענין פורס מפה, יכול לעשות זאת גם אם אכל פת בבוקר.

פורים שמח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל