לתרומות לחץ כאן

ברכות בקריאת המגילה לנשים

שאלה:

ערב פורים שמח
אחרי שאני קורא את המגילה ואני רוצה אחר כך להוציא את הנשים ידי חובה האם אני בכל זאת מברך לפני כן? או שכיוון שכבר יצאתי ידי חובה אני לא מברך לא לפני ולא אחרי?

תשובה:

עדיף שאחת הנשים תברך בקול, והברכה לאשכנזים היא לשמוע מקרא מגילה ולספרדים על מקרא מגילה.

מקורות:

על נוסח הברכה בקריאה לנשים יש דעות שונות: יש סוברים שמברכת על משמע מגילה [ראבי"ה מגילה סי' תקסט, הובא במרדכי שם סי' תשעט], ויש אומרים שמברכת לשמוע מגילה [הכרעת הרמ"א סי' תרפט סעי' ב, והמגן אברהם סי' תרצב ס"ק ה] ויש אומרים שתברך לשמוע מקרא מגילה [חיי אדם סי' קנה סעי יא, וכן הכריע המשנה ברורה סי' תרפט ס"ק ח]. הטעם לכך כמבואר במרדכי הנ"ל, שנשים חייבות בשמיעת מקרא מגילה ולא חייבות בקריאתה.

אמנם יש שנקטו שמברכת כמו הגברים, על מקרא מגילה [פרי חדש סי' תרפט סעי' ב, ומעשה רב אות רמו].

מהספרדים יש שנהגו שאינה מברכת כלל! [ראה בן איש חי שנה א פ' תצוה פורים אות א, על פי שיירי כנה"ג או"ח שם הגה"ט ס"ק א, וכן הוא ביפה ללב שם, וכ"כ בשו"ת דבר משה אמארלייאו ח"ג מגילה סי' יד].

להלכה: מנהג בני אשכנז כהכרעת המשנה ברורה הנ"ל, ומנהג הספרדים כדעת הפרי חדש לברך על מקרא מגילה, שכך היה המנהג בארץ ישראל מזה דורות רבים [ראה ילקוט יוסף מועדים פורים אות ז].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל