לתרומות לחץ כאן

הוצאת ספר תורה לפני בריך שמיה או אחרי אמירתו

שאלה:

שמתי לב שמנהג החסידים להגיד בריך שמיה כשהארון פתוח ורק בסיומו להוציא את הס"ת, ואילו מנהג הליטאים להוציא את הספר תורה ישר בהתחלה ולהגיד בריך שמיה תוך כדי אחיזתו.

האם ליטאי שמתפלל אצל חסידים או להיפך יש ענין שישנו ממנהגם?

תשובה:

ברור שבכל מקום עושים לפי מנהג המקום.

בכף החיים (סי' כט אות עד) שכתב שיש לאומרו לפני שמוציאים את הס"ת. אולם ראה בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סי' ע' אות ט'):

"אם י"ל בריך שמיה דוקא לאחר הוצאת הספר בענין זמן דאמירת בריך שמיה לפי לשון הזוהר אר"ש כד מפקין ס"ת בצבורא משמע קצת דהוא לאחר שהוציאו הס"ת, אבל לא היה זה ראיה גדולה דשייך למינקט לשון כד מפקין על שעת ההוצאה אף שהוא גם קודם ובש"ע הא לא הובא שנדע זה, אבל בשערי אפרים הלכות קה"ת שער י' סעי' א' איתא בעת שפותחין הארון להוציא הס"ת אומרים הקהל ויהי בנסוע ובשעת הוצאת הס"ת מתחילין הקהל לומר בריך שמיה הרי מפורש שאומרין אותו בשעת הוצאת הס"ת מהארון ממש, ומכיון שלא מצינו מי שחולק ע"ז צריך לעשות כן, אבל כמדומני שאין מדקדקין בדבר וכיון שלא מצינו זה כלל בדברי רבותינו הראשונים לא שייך למחות איך שעושין אבל כשאחד שואל צריך לומר לו שיאמר אחר שהוציאו מן הארון שלכן מה שיש שהנהיגו לומר דוקא קודם הוצאת הס"ת הוא שלא כהראוי להנהיג". וכעין זה כתב גם בהליכות שלמה תפילה עמוד קמה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל