לתרומות לחץ כאן

הבעל שכר בלש וגילה שאשתו בוגדת

שאלה:

שלום,
ראובן שכר בלש והתברר שאשתו בגדה בו, האם תשאר מותרת לבעלה בגלל שלא היו לדבר שני עדים כשרים או שבכל זאת נאסרת לבעלה?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

אם השאלה היא רק האם האישה מותרת לו או לא, אישה אינה נאסרת ע"י עד אחד גם כאשר יש רגלים לדבר שהרי סוטה אינה נאסרת בע"א ורגלים לדבר אא"כ קינה לה ונסתרה וגם אז צריך שני עדים על הסתירה, ראה שו"ע סי' קעח. מה גם שיכול להיות שהבלש הנ"ל אינו יהודי או אינו שומר מצוות וממילא גם אינו נאמן מדין עד אחד. ומה שהוא מביא תמונות וכד', אם אפשר לזייף אותם אין זה ראיה, כי שוב אנו צריכים להאמין לו.

ניתן לדון האם יש לו נאמנות מדין אומן – לא מרעי אומנותיה, אבל אני לא בטוח שבסיטואציה הזו הסברא הזו שייכת. וגם בלא"ה לא ברור כלל שחזקה לא מרעי אומנותיה תועיל למשהו בדבר שמעיקר הדין צריכים לשני עדים. ישנם ראיות לכך שכאשר יש דין עדות לא מועיל חזקה כזו משום שהחזקה הזו היא רק על האדם המעיד שאינו משקר וכי הוא טוב יותר ממשה ואהרן שאינם נאמנים כאשר יש דין עדות? לכן, חזקה זו מועילה רק או מתקחת חכמים במקום שתיקנו כן (ראה גיטין ט,ב בתוס' ובר"ן) או באיסורין ששם העיקרון הוא – נאמנות ולא "דין עדות". 

יש גם נושא נוסף שיש לדון בעניין זה. אני לא יודע מה הם המידעים שהביא אותו בלש. מאד יכול להיות שזה לא יותר מעניין של ייחוד. אז נכון שזה חמור מאד אבל עדיין הכלל הוא שאין אוסרין על הייחוד. ראה בהרחבה בסי' יא כל שיטות הראשונים שלהוציא אישה מבעלה צריכים הרבה יותר. 

אולם כל זה הוא רק אם האישה מכחישה או שהדבר לא בא לידיעתה. אולם אם האישה מודה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. משום שכאשר יש רגלים לדבר עם הודאה של האישה יש מקום לומר שהיא כבר נאסרת, ראה סי' קטו ובפתחי תשובה שם. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל