לתרומות לחץ כאן

ספיה לאישה מבוגרת שדינה כשוטה

שאלה:

יש אישה מבוגרת [שנות התשעים עמו"ש] שהמשפחה רוצים להסדיר לה מטפל [גבר] גוי
האישה סובלת מדמנציה, ומן הסתם אין חיוב להפרישה מאיסורי יחוד מחמת מצבה המנטלית, אך אולי יש איסור "ספיה" על המשפחה לסדר מצב שיביא אותה לייחוד
המעלה עם הגוי המדובר… שיש לו הרבה ידע רפואי וניסיון הנחוץ לטפל במדוברת
ברור שהיה עדיף למצוא אישה, אך אם אין איסור למשפחה, הם ירצו להמתין למטפלת מתאימה

תשובה:

שלום וברכה

לכאורה אכן יש בזה דין ספייה, ולדרכו של חתם סופר או"ח סי' פג שיש דין ספייה לשוטה, יאסר להביא לה מטפל כזה.

יש לדון, באופן שמחמת זקנתה ומצבה הפיזי כלל אינה ראויה לביאה [זה דבר שקשה לאומדו בעיקר אצל נשים] שאולי אין בזה איסור יחוד. 

מקורות:

בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ו, סימן מ, פרק כב, ס”ק ח) כתב הרב אליעזר ולדנברג שלאור דברי הרמב”ם הנ”ל, לפיהם איסור ייחוד תלוי בחשש שיביא לידי גילוי עריות, שאין איסור ייחוד במי שאין לו גבורת אנשים, או בזקן שתש כוחו באופן שאין חשש שיבואו לידי גילוי ערוה (והוכיח כן מדברי ‘קרית מלך רב’, ועוד מקורות).

בתשובה אחרת (ח”ז, סימן מו, אות ב) הביא את מה שכתב לו הרב אלישיב זצ"ל בעניין זה, שהוכיח משו”ת זית רענן (ח”א, אה”ע סימן א) שאין להתיר ייחוד אף למי שאין לו גבורת אנשים, אבל בתשובה שם סתר את הראיה. במקום שלישי (חלק יב, סימן סז, אות ב) הביא הרב ולדנברג את דברי ה’חתם סופר’ בדרשותיו (דרוש לחנוכה שנת תקס”ד) שמה שיוסף לא חשש מלהתייחד עם אשת פוטיפר הוא משום שחשב את עצמו כמי שאין לו גבורת אנשים, והותר בייחוד.

בשו”ת אגרות משה (אה”ע ח”ד, סימן סה, אות י) הסכים ליסוד הדבר שאין איסור יחוד במי שאין לו גבורת אנשים, אבל כתב שבאופן כללי אין להתיר איסור יחוד במי שזקן וחלוש, כי גם בזקנים וחלשים יש אפשרות שתתעורר תאוותם (כמבואר בגמרא קידושין פא, ב). ומכל מקום בסריס יודה שמותר.

רק בנוגע למי שנתקבע על-פי רופאים שאינו יכול להתקשות ולבעול מחמת מחלתו וחולשתו, פסק שמסתבר שאין איסור יחוד. על דרך זו מבואר בספר ‘דבר הלכה’ (הוספות לסימן ב, סעיף ט) בשם ה’חזון איש’, שגם בזקן מופלג יש איסור ייחוד, והביא שכן כתב בשו”ת דברי מלכיאל (ח”ד, סימן קב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל