לתרומות לחץ כאן

טבילת כלים – מיקרוגל

שאלה:

Chalom Kvod Harabbanim.

Est-il vrai qu'il faut tremper un micro-ondes neuf (acheté dans un commerce Non-juif) au Mikvé ?

Merci d'avance.
Kol Touv.

תשובה:

שלום רב

את הצלחת של המיקרוגל יש לטבול. לגבי התנור עצמו, הטוב ביותר היה אילו ניתן לפרק בו חלק משמעותי שצריך מעשה אומן לתקנו, והתיקון יעשה על ידי יהודי. אולם אם לא ניתן כך לעשות, יש לסמוך על דעת הסוברים שכלי שכל שימושו על ידי חיבור לחשמל, בפרט שהוא כבד, דינו כמחובר לקרקע ואינו חייב טבילה [בכלים קטנים יותר ופשוטים יותר לא סומכים על סברא זו].

מקורות:

ראה שו”ת חלקת יעקב (ח”א סי’ קכו, וח”ב סי’ סא) שמאחר שהשימוש התמידי של מכשיר זה הוא רק בהיותו בחשמל, א”כ הרי הוא ככלי המחובר לקרקע ואינו צריך טבילה. וכן כתב בשו”ת בית אב”י (ח”א סי’ קיד) [הביא מהפתחי תשובה יו"ד סי' קכ ס"ק ו שכתב וז"ל: עיין בתשובת שב יעקב סי' ל"א בכלים הנקבעים בתנור ולוקחים ממים חמים שבו ללישות עיסות הפת שצידד לומר שא"צ טבילה כלל אף אם הם של מתכות ואף דפעמים שופכין ממים חמין שבו טיי"א מ"מ הולכין אחר רוב תשמישו ע"ש]. וע"ע ס' טבילת כלים עמוד קז מדברי הגרש"ז אויערבך שהצריך גם מעשה אומן וגם חיבור לחשמל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *