לתרומות לחץ כאן

פתילות נר חנוכה ושבת

שאלה:

פתילות ושמן הנותרים מהדלקת נר שבת וחנוכה דהיינו שהדליקו בהם את הנרות כיצד לנהוג בהם ? והאם אפשר לזורקם לאשפה ? ואם צריך לשורפם ?

תשובה:

נהגו לשרוף כדי שלא יבואו להשתמש בהם, ויש שנהגו להשתמש בהם כחומר בעירה בשריפת חמץ, לעשות בהן עוד מצוה… אבל מעיקר הדין אלו תשמישי מצוה ולא תשמישי קדושה, והעיקר שלא יזרק בבזיון, אם שמים בתוך ניילון שאינו שקוף אטום היטב אפשר לזרוק, או לשים ליד הפח שיזרק מעצמו.

ישנו מנהג ידוע של שריפה הפתילות, ויש לכך כמה מקורות, הכלבו בסימן מד כותב ששיורי הפתילות של כל הלילות נהגו להבעירן שלא לשום צורך. וכן כתבו הרשב"א והר"ן בשבת דף כא עמוד ב. וכן כתב הטור סימן תרעז הנותן מן השמן והפתילות… עושה לו מדורה ושורפו. וכן כתב האבודרהם והצדה לדרך כלל ז. ובפרדס אליעזר עמוד תשסח והלאה הביא את הטעם לדין זה, שהם כאמור תשמישי מצוה ואינם דומים לשאר מצות שמותרים בהנאה לאחר שעבר זמנים, וכמו שכתב הרשב"א ששמן ופתילה שעשויין להתבער לגמרי כי יהיב להו בנר לגמרי מקצה אותם למצותם שאין אדם מצפה מתי תכבה נרו ואם נשארו הרי הן אסורים שהרי הקצה אותם לגמרי למצותן.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. מחילה מכבוד תורתו אך השואל הנכבד שאל גם על נרות שבת. האם בזה יש קדושה? האם לא ניתן להשתמש בהם לתשמיש חול או לשמור לשבת הבאה? ובקשר לנרות חנוכה, האם מותר לשמור לביעור חמץ? הרי לחנוכה הבא אסור לשמור מחשש לתקלה.

  2. האם גם כשזורקים לחם לפח אשפה שצריך שתי שקיות, אם יש בעיה בשקיות שקופות כמו שהרב כתב לעיל על נרות שבת וחנוכה, וכן אם יש בעיה בשקיות שקוף צבעוני (אם דינו כשקוף)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל