לתרומות לחץ כאן

פתיחת בית ספר שמתחרה לבית ספר קיים

שאלה:

האם קיים איסור לפתוח בית ספר יותר תורני במקום שכבר קיים בית ספר תורני?
בקיצור: יש באיזור מסוים בי"ס קיים אך אם מעט שעות קודש יחסית 3 שעות וביקשו ההורים להוסיף אך זה לא יתכן כי הם מחויבים ללמד גם חול עם מכסת שעות והיות ויש להם סבסוד מהמדינה הם מחויבים למספר שעות של חול כעת אחרי המון שנים יש רצון להקים בית ספר פרטי באותו איזור אך לא באותה העיר עם הרבה יותר שעות קודש לפחות שעתיים יותר ביום ובעיקר עם אווירה מאוד תורנית ושימת הקודש במקום הראשון מה שבי"ס הותיק לא מעונין לעשות בשל רצונו לשמור על צביון של קירוב והמנעותו משינויים
השאלה: האם יש איזה בעיה הלכתית או השקפתית בפתיחת בי"ס החדש
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

ישנה הלכה שאסור לפתוח עסק ליד עסק כדי שלא לרדת לאומנות חברו. אבל בבית ספר שמלמדים בו תשב"ר אומרת הגמרא (ב"ב כא, ב) שמותר לפתוח בית ספר נוסף בעיר למרות שמפריע לבית ספר הראשון, שעזרא תיקן להן לישראל שיהו מושיבין סופר בצד סופר, משום קנאת ספרים תרבה חוכמה. ודברי הגמרא הובאו בשו"ע (יו"ד סימן רמה סעיף כב). 

וידועים דברי החזו"א (אמונה ובטחון פ"ג אות יד) על המקרה הנ"ל שבאו מלמדים חדשים לעיר והקימו ת"ת נוסף בעיר, ועל כן רצו לגרש את המלמדים החדשים שפוגעים בפרנסה של המלמדים הישנים. והחזו"א מביא את דברי השואל ומשיב שהמלמדים הישנים שרוצים לסלקם מהעיר בהלשנה למושל העיר דינם כמוסרים ויוצאים מכלל ישראל, כיון שבגמרא קבעו שמותר לעשות כן וקנאת סופרים תרבה חוכמה, ואין לנו למנוע את החדשים שיקימו גם הם תלמוד תורה או ישיבה בצד ישיבה קודמת שקיימת במקום.

נמצינו למדים שהן לפי הלכה והן לפי השקפה אין להימנע מפתיחת בית ספר ללימודי קודש, ובפרט שהמטרה של החדשים להרבות יותר תורה ולקרב יותר את ליבותיהם של הרחוקים מתו"מ. וחפץ ה' בידכם יצלח.

שתזכו להגדיל תורה. 

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמה סעיף כב

"אחד מבני החצר או מבני מבוי שביקש ליעשות מלמד תינוקות, אין שכניו יכולים למחות בידו. וכן מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד תינוקות בצדו, כדי שיביאו לו תינוקות אחרים או כדי שיבואו התינוקות שאצל זה לזה, אין יכולים למחות בידו, שנאמר: ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל