לתרומות לחץ כאן

נכנסו ללא רשות למגרש לשחק שמיועד להשכרה

שאלה:

ראיתי ילדים משחקים במגרש כדורגל עירוני שהכניסה אליו מותרת אך ורק בהזמנה ותשלום מראש. המגרש היה נעול בעת שאלו שיחקו, מה שמעיד בפשטות שלא שילמו. מה דינם של המשחקים?

תשובה:

שלום וברכה,

אם הילדים הם מעל גיל מצוות חייבים לשלם דמי שכירות של המגרש – לפי המחיר שגובים באותו מגרש. אם הם ילדים שמתחת לגיל מצוות אין עליהם חובת תשלומים, אבל ודאי שיש איסור להיכנס למגרש, ויש לחנך אותם שלא לגזול.

בהצלחה.

מקורות:

קי"ל שקרקע אינה נגזלת, ויש בדבר קולא שאם גזל קרקע ואירע הפסד לקרקע, אומר לו הגזלן הרי שלך לפניך, ואינו חייב לשלם על נזקי הקרקע. בשונה מגוזל מטלטלים שאם אירע קלקול שחייב הגזלן לשלם על הקלקול. ויש גם חומרא בכך שקרקע אינה נגזלת, שאם גזל מטלטלים לא חייב לשלם על השימוש, למרות שהחפץ מיועד להשכרה. אבל בגזלת קרקע חייב לשלם שכירות, וכדברי הרמ"א בהגהתו לשולחן ערוך סימן שעא סעיף ב: "הגה: וכשם שהקרקע בחזקת הנגזל שיכול לומר: הרי שלך לפניך, כן הוא ברשותו לטובתו, דאע"ג דלגבי מטלטלין אינו משלם אלא כשעת גזילה, גבי קרקע אינו כן, אלא אם נשתמש ואכל פירותיה צריך לשלם מה שנהנה ממנה" (טור). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל