לתרומות לחץ כאן

חובת המזיק לתקן או לשלם חדש

שאלה:

בס"ד
כב שבט תשפ"א
לכבוד הרבנים שליט"א
שכן מקומה עליונה עשה שיפוץ בגג הבנין. בהמשך העבודה נפלו אבנים כבדות שפגעו בדלת פלדלת חיצונית שלנו וגרמו לנזק לדלת עצמה ובנוסף לא ניתן לסגור את הדלת כלל.
שאלותי.
א. האם די בתיקון הדלת שתסגר באופן תקין ללא החזרת הדלת למצבה הקודם ידוע לי שלא מגיע לנו דלת חדשה אבל האם לא מגיע דלת תקינה לגמרי כחדשה כפי שהיתה אמנם, יד שניה.?
ב. במידה וירצה לשלם עבור הנזק במקום לתקנו. האם אפשר לדרוש גם עבור עלות הובלה והתקנה של דלת דלת יד שניה.?

בברכה ובתודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

השכן שגרם לנזק חייב לתיקון הנזק, ולמרות שהדלת לא תחזור לקדמותה, אינו חייב לשלם את המחיר של הירידת ערך, אלא די שישלם את עלות התיקון.

מאחר ואין עליו חובה שלם יותר מדמי תיקון, אם המזיק משלם מחיר של דלת יד שנייה, מסתבר שגלום בתוכו עלות של דמי התיקון, וממילא לא יהיה מחויב לשלם גם עלות של הובלה והרכבה. 

בהצלחה.

מקורות:

מזיק מתקן את הנזק, ואם אחר התיקון עדיין יש ירידת ערך אין חובה למזיק לשלם את הירידת ערך. ורק בדבר העומד למכירה חייב לשלם את הנזק של ירידת ערך. וראיה לכך יש להביא מדברי החזו"א (ב"ק סימן ו ס"ק ג) על דברי הגמרא שבשומת נזיקין מקילים על המזיק שאין שמין את הנזק בפני עצמו, אלא משערים אגב כל הבית כמה היה נמכר הבית קודם הנזק וכמה אחר הנזק. וכתב החזו"א ששמין את פחת שווי הבית דוקא בבית שעומד להימכר, אבל בית שאינו עומד להימכר עומד הוא לתיקון, וחייב המזיק לשלם תיקון. ולכן אם קלקל כותל בבית חברו ואם נשום את הבית לא הופחת דמיו כלל, לא נפטר המזיק, אלא משלם את הוצאות התיקון. והוסיף החזו"א ואפילו שבבהמה אינו משלם ריפוי, ריפוי דבית – נזק הוא. 

החזו"א ייסד שבכל נזק רואים את חפץ הניזוק למה היה עומד, אם היה עומד למכירה שמים כמה הופחת מחמת הנזק. וחפץ שהיה עומד לתיקון לא שמין את הפחת אלא רואים כמה עולה לתקן את הנזק. ולכן מחמירים על המזיק ומחייבים אותו לשלם הוצאות תיקון. את יסוד החזו"א יש לנו לתפוס גם לאידך גיסא – בחפץ שבשעת הנזק אינו עומד למכירה – אין לנו לשום פחת הנזק אלא לתקן. על כן ברכב פרטי שבשעת הנזק אינו עומד למכירה חיוב המזיק יהיה לתקן, ומה שאחר התיקון ירד ערך הרכב ולא יקבל עליו תמורה כמו לפני הנזק, אין מחובת המזיק לשלם זאת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל