לתרומות לחץ כאן

קטן שגזל והגנבה קיימת/ובספק אם הגזילה הייתה בקטנותו

שאלה:

שלום,
אני ואחי גנבנו כמה עפרונות לפני שנים רבות מקרביץ. אני בטוח לא הייתי בר מצווה (אולי באזור כיתות א'-ד'). אני ג"כ כמעט בטוח שגם הוא, אבל לא זוכר לגביו.
לא יודע מה קרה כמעט לכל העפרונות, אבל נשאר לי עפרון אחד, משומש. כנראה שאי אפשר כבר לסחור בו יותר. האם אפשר להשתמש בעפרון? זכור לי שאותו לקח אחי ששוב לא זכור לי אם הוא היה בר מצווה או לא, אבל אני כמעט בטוח שהוא לא היה.

תשובה:

שלום וברכה,

קטן שגזל לא חייב לשלם עבור הגזלה, אבל אם הגזילה קיימת חייב להשיב את הגזילה. ולכן העיפרון שגזל חייב להשיבו או לשלם את הגזל. [לקנות בחנות עיפרון אחר ולהחזירו לחנות]. גם על גזלות שגזל בעודו קטן כתוב שמדת חסידות שיפצה במשהו.

אם הסתפק אם הגזל נעשה בעודו קטן, פטור מלשלם, אבל יש מדת חסידות לפצות במשהו כאמור.

בהצלחה.

מקורות:

קטן שגזל יש חילוק אם הגזילה קיימת או לא – ראה שו"ע סימן שמט. וראה בפת"ש לגבי מדת חסידות.

אם מסתפק אם הגזל היה בעודו קטן פטור, כדין איני יודע אם נתחייבתי, וראיה לכך מהגמרא ב"מ צז, ב, אדם ששאל פרה אחת ושכר פרה נוספת, ומתה אחת מהפרות. או ששאל פרה לחצי יום ושכר פרה לחצי יום ולא יודע אם מתה הפרה בשעה שהפרה הייתה שאולה או בזמן שהפרה הייתה שכורה – פטור מלשלם, כדין אדם שאינו יודע אם הוא התחייב ממון שפטור מלשלם – כמבואר בשו"ע סימן עה סעיף י. ומכאן יש ללמוד שאם יש לו ספק האם הגיזלה בעודו קטן, ואין לקטן חיובי השבה, ולכן פטור מלשלם, כדין איני יודע אם התחייבתי. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל