לתרומות לחץ כאן

פיצה חלבית חמה בצלחת בשרית פלסטיק

שאלה:

הנחנו פיצה חמה בטעות על צלחות פלסטיק בשריות. רק בסיום הארוחה שמנו לב. מה דין הצלחות לשימוש חוזר ובכלל?
תודה.

תשובה:

שלום וברכה

אף שיש שהחמירו שלא מועילה הגעלה לכלי פלסטיק, רבים המקילים וניתן לסמוך להקל, בתנאי שאין חריצים ויש חשש שיש שם ליכלוך. התנאי להגעלה הוא נקיון מוחלט של הכלי.

הגעלה נעשית בסיר מים מבעבע על האש, כאשר הסיר והצלחות אינם בני יומם, כלומר לא נעשה בהם שימוש 24 שעות. לאחר ההגעלה יש לרחוץ במי ברז.

מקורות:

בשו”ת אגרות משה (יו”ד ח”ב סי’ צב) ושו”ת קנין תורה (ח”ב סי’ צ”ב) ושו”ת להורות נתן (ח”ו סי’ סט) החמירו בזה שלא מועיל לפלסטיק הגעלה שדינו ככלי חרס, לעומת זאת בשו”ת חלקת יעקב ח”ב סי’ קסג האריך באופן עשיית כלי פלסטיק ומסיק שאפשר להכשירן בהגעלה וכ”כ במנחת יצחק ח”ג סי’ סז ובציץ אליעזר ח”ד סי’ ו ובשו”ת שאלי ציון ח”ב סי’ כג שו”ת באר משה ח”ב סי’ נג, ושו”ת אור לציון ח”ג פ”י סי’ יג, וחזון עובדיה (פסח עמ’ קנא), הקילו בזה וע”ע ביסודי ישורון ח”ו עמ’ קע, ובספר סידור פסח כהלכתו (פ”ט הערה 49 בשם הגרי”ש אלישיב).

הצטרף לדיון

4 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל