לתרומות לחץ כאן

שליח שאיבד את הכסף האם משלמים לו שכ"ט

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,
היום סיכמתי עם חבר בישיבה שהוא יילך לקנות לי משהו בחנות באזור הישיבה ובתמורה אתן לו 10 ש"ח
ציידתי אותו בשטר של 100 ש"ח עבור הקנייה,
ובעוד מטבע של 10 ש"ח בעבורו על הטרחה.
למעשה, בעקבות הרוחות העזות שהתחוללו (הישיבה שלנו בירושלים…)
השטר כנראה עף ברוח ואבד.
א. האם הוא צריך לשלם לי את הכסף שאבד?
ב. האם הוא צריך להחזיר לי את ה10 ש"ח ששילמתי לו כדמי טירחה.
(כי היה לו טרחה)
יישר כוח ובברכת התורה

תשובה:

שלום וברכה,

השליח שקיבל שכר עבור הטרחה דינו כשומר שכר, וחייב על אובדן הכסף.

לגבי הכסף שקיבל עבור הטורח נחלקו הפוסקים האם חייב להחזירם, וכיון שיש מחלוקת והשליח תפוס בכסף לא חייב להחזיר את הכסף של הדמי טרחה. ואם לא קיבל שכ"ט יכול להפחית מתשלום הפיקדון את הוצאות שכ"ט.

בהצלחה.

מקורות:

שליח הרי הוא כשומר ואם עושה את שליחותו בחינם דינו כשומר חינם, ואם מקבל שכר עבור הטרחה דינו כשומר שכר, ולכן גם אם נאמר שאינו פושע על אובדן הכסף חייב באחריות הכסף כיון שאינו אנוס בדבר. (שו"ע סימן קפה ס"ז). [אם לא הניח את הכסף בכיס שמור ועף ברוח הרי זה פשיעה וחייב גם בשליח בחינם].

לגבי השכ"ט, ברע"א [הוצאת אריאלי שבועות דף מט] הסתפק בשומר שכר שמקבל שכר עבור טרחתו, ולא שמר על הפיקדון ולא אירע נזק לפיקדון האם מקבל שכר שמירתו או לא. יסוד הספק האם השכר עבור השמירה – וכיון שלא שמר לא מקבל שכר שמירה. או שמא התשלום עבור האחריות של גניבה ואבדה שמתחייב לשלם – וכיון שאם היה נגנב היה חייב לשלם א"כ מקבל שכר שמירה.

נידון דומה מצאנו בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קו"א סימן רמט) גבי שומר שכר שלא שמר והחפץ נגנב או אבד, ומשלם על אובדן הפיקדון, האם מקבל שכר שמירה או לא. ויסוד הספק הוא כנ"ל, אם התשלום עבור השמירה, א"כ כיון שלא שמר לא מקבל שכר שמירה. ואם השכר עבור האחריות, א"כ כיון שקיבל אחריות ומשלם עבור אובדן הפיקדון יקבל שכר שמירה.

ומצאנו שנחלקו בדבר זה באחרונים. בקצות החושן סימן רכז ס"ק יא כתב בפשיטות ששומר שכר שלא שמר ונגנב הפיקדון חייב לשלם על הפיקדון ומפסיד שכר שמירתו. הרי שדעת הקצות ששומר חייב עבור שמירתו, ואם לא שמר מפסיד שכר שמירתו.

אולם החזו"א (ב"ק סימן ז ס"ק יח) סובר ששומר שכר שלא שמר ומשלם עבור הפיקדון מקבל שכר שמירה כיון שהתשלום עבור האחריות שקיבל על עצמו. וכתב עוד החזו"א שגם אם נחליט שהשכר עבור השמירה, כיון שאם היה שומר כראוי היה הבעלים משלם שכר שמירה, נמצא שלא הפסיד לבעלים את כל דמי הפיקדון, כיון שהיה צריך לשלם שכר שמירה, ולכן יש לנכות מהתשלומים את השכר שמירה. ומאחר ויש מחלוקת הפוסקים לא חייב השומר לשלם את דמי השמירה, או שאם משלם את דמי הפיקדון יכול לנכות את דמי השמירה מערך הפיקדון. 

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל