לתרומות לחץ כאן

להחליף מעשר כספים עם חבר עני

שאלה:

אני אברך, יש לי חוב 20 אלף ש"ח למעשר, והחברותא שלי שהוא גם אברך, יש לו גם חוב דומה למעשר. האם אנחנו יכולים לתת אחד לשני מעשר, וכך בעצם "להערים" ולקזז את החוב מבין שנינו (כמובן לא נעשה 'מתנה על מנת להחזיר' או שאחד חייב לתת לשני, אבל זה מה שיהיה בפועל).
תודה רבה על כל התשובות באתר, וגם על התשובה לשאלה זו!

תשובה:

שלום רב

אם אתם עושים זאת באופן מחייב, כלומר, שעל ידי שהראשון נותן לחברו את המעשרות מתחייב חברו להשיב לו את מעשרותיו שלו, אין לעשות כן, שכן נמצא שאינכם נותנים צדקה אלא עושים עסק ביניכם, אבל אם אתם מתנים שאין חיוב לתת לשני את המעשרות וגם לא מקפידים זה על זה, אלא שתשתדלו לעשות כך וכדומה, הדבר מותר.

עצם הענין לא ברור לי כל כך, שכן ממה נפשך, אדם עני שאין לו כדי פרנסתו והוא ראוי לקבל מעשרות, אינו חייב בנתינת מעשרות, ואם יש לו כדי פרנסתו כיצד יקח מעשרותיו של חברו?

כמו כן, עצם ההצטברות הזו היא טעות, הדרך החכמה היא כל כסף שנכנס מיד מפרישים ממנו, כאילו הגיע לכתחילה רק 90% כך בכלל לא מרגישים בהוצאה.

רוב שפע. 

מקורות:

בגמרא במגילה אמרו שעני שאין לו כדי פרנסתו, רשאי לקיים מצות משלוח מנות על ידי שיחליף סעודתו עם חברו. ובביאור הדברים נחלקו שם הראשונים, יש שפירשו שהכוונה היא שבאותה שנה עצמה יתנו אחד לשני את סעודתו, ויש שפירשו שבשנה זו יתן האחד לחברו ובשנה אחרת יתן חברו לו. וכתב הט"ז סי' תרצה ס"ק ה, שלדעה זו בדוקא מדובר באופן זה, שכן אם מדובר באותה שנה נעשה הדבר כעין תנאי מחייב ביניהם וזו עיסקה ולא מתנה. בשער הציון שם ס"ק כט כתב שאין הלכה כמו הט"ז כיון שלמעשה הם לא מסכמים ביניהם בתורת חיוב כך לעשות, ולמראית העין לבד אין לחוש. ומכל מקום נראה מדברי אחרונים אלו, שאם הדבר נעשה באופן מחייב זה לא מועיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל