לתרומות לחץ כאן

תוספת בדמי תיווך

שאלה:

מתווך קבע עם לקוח דמי תיווך בסך 1% עבור רכישת בית. המו"מ נמשך על פני תקופה ארוכה, במהלך התקופה נוספו לקוחות נוספים שהתחייבו למתווך דמי תיווך בסך 2% . בעקבות כך המתווך חזר ללקוח הראשון וביקש להעלות את דמי התיווך לסך 2% בטענה שאחרת הוא יקדם את הלקוחות האחרים.
האם רשאי לעשות כן?

תשובה:

שלום וברכה,

מתווך שקבע עם לקוח על שכר 1% והציע לו את הדירה, לא יכול אח"כ לדרוש מחיר גבוה יותר. אם המתווך באמצע העבודה מגביה את השכר מותר ללקוח כביכול להסכים ואח"כ לשלם רק 1%. 

מאידך זכותו של המתווך לקדם לקוחות אחרים לעסקה כל עוד הוא הלקוח הראשון לא סגר את העסקה. ובמקרה זה אם המתווך רוצה להבטיח לעצמו 2% יצטרך להחתים את הלקוח הראשון שמתחייב לשלם לו 2% כדי להבטיח לו את מקומו בעסקה.

בהצלחה.

מקורות:

כתב הרמ"א בהגהותיו לשולחן ערוך סימן רכא: "היה בתחילה קציצה ביניהן, וחזר אחד, וחזרו ומשכו סתם, אמרינן ודאי על קציצה הראשונה קנו". מקור הדברים הם בנמו"י הובא בסמ"ע שם וז"ל: כתב הנמוקי יוסף שם בפרק האומנין [המובא בציונים אות ב'], דאמרינן שם בגמרא [ב"מ ע"ז ע"א] השוכר את הפועל ליתן לו ד' וזל המלאכה וחזר בו הבעל הבית, ואזל פועל ופייסו לבעל הבית, לא מצי בעל הבית למימר הא דנתפייסתי אדעתא דבצרית לי מהשכירות, אלא מצי הפועל למימר פייסתיך אדעתא לעשות לך מלאכה טובה. וע"ז כתב שם הנמוקי יוסף בשם הרמב"ן [ראה בחידושיו שם], דאע"ג דאמר הבעל הבית בהדיא איני רוצה שתעשה עבודתי אלא בסלע פחות מהקציצה, ושלא דמי להא דתניא בתוספתא [סוף פ"ב דקדושין] המוכר חפץ לחבירו זה אומר במנה וזה אומר במאתים כו' [וכמ"ש הטור והמחבר כאן] עד דהתם שאני דלא היתה קציצה ביניהן, עכ"ל. פירוש, התם דליכא קציצה ליכא תרעומות על החוזר, משו"ה אמרינן דהחוזר ולוקחו סתמא מסתמא נתרצה למלאות רצונו דהאידך, משא"כ בפועלים דהיתה ביניהן קציצה ויש על החוזר בו תרעומות, משו"ה אמרינן כשנתפייס סתמו אדעתא דקציצה ראשונה נתפייס בה כדי לסלק מעליו התרעומות, ועיין (ד"ר) [דרכי משה] שהביא ג"כ דעת נמוקי יוסף בקיצור.

מבואר שאם קבעו קציצה מראש לא יכול לשנות את המחיר. ובשו"ע סימן שלג סעיף ה מבואר שאם משנה את המחיר במקום שאין לו זכות, יכול להטעות אותו. 

במקרה של תיווך זה יותר קשה לדרוש העלאה, כיון שאחרי שהמתווך הראה את הדירה הוא סיים את מלאכתו וממילא לא יוכל לדרוש העלאה בשכר אחרי שסיים את עבודתו העיקרית.

אלא שבעסקת תיווך המתווך לא התחייב דווקא למכור ללקוח פלוני וזכותו להציע ללקוחות אחרים כל עוד לא הסתיימה העסקה, ולכן מותר לו לפנות ללקוחות אחרים או להודיע לו שאם לא יתחייב לשלם מחיר גבוה יפנה ללקוחות אחרים. והלקוח יחליט אם מעוניין להעלות את השכר, או שימהר לרכוש את הדירה ולא להתייחס לאיום של המתווך.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יישר כח על הדברים
    במילים אחרות אתם טוענים כי מצד הלכות שכירות פועלים יש כאן דין שוכר עליהן או מטען, ונתפייס על דעת השכר הראשון, אך כיון שהמתווך אינו מחוייב לקדם את המכירה ללקוח הראשון מותר לו לאלץ אותו לשלם יותר.
    אפשר למזג את הטענות ההפוכות ע"י ההבנה כי פעולת תיווך אינה שכירות פועלים רגילה, אלא כל תהליך התיווך מכשיר את העיסקה והכל חל בשעת חתימת החוזה, ולכן גם מהלכות שכירות פועלים מותר לשנות את השכר כי זה דומה לשינוי שכר לפני תחילת העבודה.

  2. אחרי שהמתווך הציע את הדירה חל חובת תשלומים, אלא שיש תנאי שרק אם יקנה את הדירה חייב לשלם דמי תיווך על ההצעה שקיבל, וכיוון שהמידה שקיבל הלקוח זה מחייב אותו לשלם, לא ניתן להעלות את שכר תיווך אחרי שכבר מסר את המידע ללקוח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל