לתרומות לחץ כאן

בני נח שרוצים להקים קהילה של עצמם

שאלה:

שלום,
האם בני נח רשאים להקים קהילה שלהם ולערוך שיעורים בהם ילמדו אחד לשני שבע מצוות בני נח, או שצריך שבכל שאלה יפנו דווקא לבית כנסת ואין להם לערוך שיעורים בלי הדרכה של איזה רב או מרצה יהודי?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

ודאי שהם יכולים לפתוח קהילה לעצמם, אולם מצווה ללמדם שבע מצוות בני נח אם הם רוצים בכך. לגבי המיקום אם זה בבית כנסת או במקום אחר. לענ"ד עדיף במקום אחר. הניסיון עם הסובוטניקים מוכיח שלפעמים הדורות הבאים עלולים לטעות ולהחשיב אותם כיהודים. כלומר, זה מתחיל בשבע מצוות בני נח ולפעמים חלקם עלולים לרצות מצד עצמם לעשות מעט יותר. העובדה שהם מגיעים לבית כנסת מידי פעם תגרום לכך שבניהם ונכדיהם עלולים להכיר בהם כיהודים. לכן, לענ"ד כדאי לעשות סוג של היכר בעצם העובדה שזה לא מתנהל במבני הקהילה הרשמיים.

מקורות:

למרות שיש איסור ליהודי ללמד תורה לגוי, מ"מ את דיני שבע מצוות בני נח אין איסור ללמדם. ראה בגמרא ב"ק לח,ב וכן בסנהדרין נט, וע"ז ג,ב: “מיתיבי, היה ר”מ אומר: מנין שאפי’ עכו”ם ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לווים וישראלים לא נאמר אלא האדם – הא למדת, שאפילו עכו”ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול". ועל כך מתרצת הגמ' שם שמדובר בשבע מצוות שלהם. וכך כתבו גם הראשונים שם שמותר ללמד אותם ראה באבי עזרי (הל’ ת”ת פ”א ה”א) למד מכאן דאין זה התר בעלמא, אלא זוהי מצווה משום שאם לא היה נחשב מצוות תלמוד תורה לא היה נחשב ככהן גדול. אמנם יש שכתבו שהמצווה היא לא תלמוד תורה אלא שהם צריכים לדעת כדי לדעת כיצד לקיימן.

וראה בדברי הרמ”ע מפאנו בספר עשרה מאמרות (מאמר חיקור הדין ח”ג פכ”א), שמנה ל’ מצוות השייכות בבני נח, ובמצוה כב כתב: “וכן לעסוק בתורה שניתנה להם, שבן נח העוסק בה הרי הוא ככהן גדול”. וראה עוד מה שכתב בזה בתשובת יד אליהו (לובלין סי’ מח), שו”ת יהודה יעלה (או”ח סי’ ד) ובתשובות מחנה חיים (או”ח סי’ ז). ובספר בן יהודיה (חגיגה יג,א ביאר מהו הדימו לכהן גדול שהכוונה היא רק כשם שהכה"ג נחשב הגדול מאחיו – מורם מן העם, כך גוי העוסק בתורה מורם מבני אומתו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל