לתרומות לחץ כאן

סירוס סוסים

שאלה:

נשאלתי אודות סירוס סוס תוקפני שיש חשש שיזיק באיזה אופנים מותר לסרס אם אפשר לצרף מקורות תודה.

תשובה:

במקרה צורך גדול מותר למכור לגוי, ושהוא יעקר אבל רק על ידי גרמא! לא סירוס בידים אלא סוג של שתיית תרופה הגורמת לכך וכדומה.

מקורות:

איסור סירוס בעלי חיים נמצא בשו"ע אבה"ע סי' ה' בסופו. וגם סירוס לצורך שמירת בריאותן אסור, ראה בקובץ “המאסף” ה’ סי’ עז שם הובא תשובה ארוכה של היד מלאכי בנושא. שדעתו לאסור משום שברור שאסור לעבור על איסור תורה לצורך הפסד ממון, ואם הבהמה בסכנה אין זה אלא הפסד ממון, ומה שעלול להזיק אינו טיעון לדעתי, כי ניתן להשאיר אותו בתוך האורווה, או בכלל להמיתו. ומאחר שיש איסור תורה לסרס בהמה ‘שכתב בארצכם לא תעשו’. אולם בהמשך התשובה (עמוד קיח) כתב שמותר לומר לגוי לסרס כדי לרחם על הבהמה. משום שאנו פוסקים (ראה בית שמואל סוף סי’ ה’) שבן נח לא מוזהר על הסירוס. אלא שאסור לומר לו מצד אמירה לגוי, וחידש שלא אסרו חכמים אמירה לגוי במקום שאדם בהול על ממונו ויש חשש שיעבור על איסור דאורייתא. ובהמשך הובא תשובת האור החיים שהסכים לפסק דינו של היד מלאכי.

תשובות אלו הובאו גם בשו”ת בני יהודה (מהר”י עייאש, ח”ב סי’ מז) ושם חלק עליו, ולדעתו אין היתר לומר לגוי לסרסו בידיים, אלא רק ע”י אמירה לגוי בגרמא (לדוגמא, באופן של שתיית כוס של עיקרין). וראה בפתחי תשובה (אבה”ע סי’ ה’ ס”ק י’) שציין תשובות אלו.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. השאלה אם מכירה פיקטיבית כזאת או מכירה על מנת להחזיר.
    ועוד השאלה אם אני מוכר לגוי ואומר לו שיגיד לגוי אחר שיעשה סירוס אם יהיה מותר סירוס ממש ולא רק על ידי גרמא.
    (כמו שפסק הרמ"א באהע"ז סירוס ה' סעיף יד').
    תודה רבה.

  2. הרמ"א והבית שמואל מדברים על מי שמוכר לגוי ולא בשליחות של הישראל, שאף שיודע שהוא יסרס [שבזה נחלקו הפוסקים אם מותר] אם הגוי לא יסרס בעצמו אלא יתן לשלוחו, אין איסור, אבל זה לא מדובר באמירה וציווי לגוי שיסרס, אלא שהוא מוכר כאשר הוא יודע שיסרס שבזה נחלקו במשפט הקודם לכן. בודאי לא מדובר בבהמת ישראל

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל